Inteligentná evidencia cudzincov v EU

“Inteligentná evidencia cudzincov v EU je odpoveďou Únie na bezpečnostné hrozby terorizmu, migrácie a na nárast počtu cestujúcich. Prepojený systém vstupov a výstupov vďaka snahe Európskej ľudovej strany nebude záťažou ale zlepšením bezpečnosti pre občanov EÚ a vytvorí ozaj nepríjemnú prekážku pre ilegálnych migrantov a prevádzačov. Keď niekto prekročí limit povoleného pobytu, táto informácia sa automaticky dostane do tiež obnoveného Schengenského informačného systému a umožní napríklad policajtom aj pri bežnej cestnej kontrole odhaliť hľadané, ilegálne osoby.”– povedal József Nagy, poslanec Európskeho Parlamentu za Most-Híd (EĽS).

Prechodom osoby cez pasovú kontrolu sa spustí automatické odpočítavanie dĺžky platnosti
jeho pobytového povolenia alebo víz  vydaného ktorýmkoľvek členským štátom. Nový,
inteligentný systém bude registrovať a zdieľať nielen fotografiu, osobné a biometrické
údaje všetkých cestujúcich do EÚ, ale aj čas a miesto ich prechodu cez pasovú kontrolu,
 ktorý taktiež prešiel integračnou reformou a bude uchovávať údaje na 5 rokov.

Pripravuje sa aj nový systém ETIAS, ktorý je európskym ekvivalentom známej
americkej  ESTA pre zjednodušené online povolanie vstupu občanov krajín bez vízovej
povinnosti. ETIAS bude takisto integrovaný do sledovania dĺžky pobytu cudzincov a
prekročenie doby povolenia bude dôvodom na zamietnutie udelenia nových víz.

„Nejde o neznámu technológiu, dokonca niektoré členské štáty ju už teraz používajú,
lenže ak cestujúci opustil EÚ z inej krajiny, alebo si vybavil aj inde víza, nebolo
možné dosledovať oprávnenosť jeho pobytu. Čo sa nám podarilo, to je dosiahnuť
zdieľanie týchto starostlivo ochraňovaných bezpečnostných informácií medzi
členskými štátmi. Je to zásluhou Európskej ľudovej strany, ktorá považuje
bezpečnosť za svoju prioritu.“  - uzavrel József Nagy, zástupca koordinátora Európskej
ľudovej strany vo Výbore LIBE pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
v súvislosti s dnešným hlasovaním.

Zdielať: