Interpelácia Árpáda Érseka adresovaná Dušanovi Čaplovičovi

"Keby sa slovenčina vyučovala na národnostných školách ako cudzí jazyk, - čo ste pán minister sľúbili,  žiaci by mohli pracovať s textami, ktorým rozumejú, a teda sú pre nich lepšie pochopiteľné. Je to v záujme ich lepšieho uplatnenia sa v živote. Slovenčina je pre maďarské deti takisto cudzím jazykom, preto by sa mala vyučovať podobne ako ostatné cudzie jazyky. V súčasnosti však metodika jej výučby  tomu nezodpovedá – na maďarských /národnostných školách sa deti bifľujú gramatiku a literatúru namiesto toho, aby sa učili v slovenčine komunikovať." - napísal poslanec NR SR za stranu Most-Híd, Árpada Érsek vo svojej interpelácii, ktorej celý obsah si môžete prečítať v prílohe.

Zdielať: