István Vavrek: Rómsky holokaust si treba pripomínať

Vavrek István
V utorok (4. august 2015) sa aj v Rimavskej Sobote konala pietna spomienka na obete rómskeho holokaustu nazývaného Porraimos. Jedným zo spoluorganizátorov bolo aj OZ PURT, ktoré zastupoval jeho predseda István Vavrek.

Pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny si v Rimavskej Sobote pripomenuli aj obete rómskeho holokaustu. Spolu s miestnymi predstaviteľmi si uctil obete aj predseda OZ PURT a starosta obce Rimavská Seč, Štefan Vavrek. „Je nesmierne dôležité pripomínať si tento holokaust, keďže stále zostáva zamlčané, že aj Rómovia boli ako etnická skupina vystavení deportácii a likvidácii a počas druhej svetovej vojny zahynulo v Európe približne 300.000 Rómov,“ povedal István Vavrek.

V Európe je 2.august známy ako rómsky holokaust už celé desaťročia, avšak na Slovensku je to tento rok len desať rokov odkedy si ho pripomíname. Celá téma holokaustu zostáva na Slovensku akousi okrajovou. „Nezabúdajme na túto kapitolu v našich dejinách, pripomínajme ho našim deťom a učme ich, že akákoľvek rasová neznášanlivosť a extrémistické prejavy nie sú prijateľné a môžu vyústiť do straty spoločenskej solidarity,“ dodal István Vavrek.

 

Zdielať: