IUVEN: Bojovať proti extrémizmu je naša povinnosť

Počas víkendu (24-26.6.2016) sa konalo školenie pre členov mládežníckej organizácie IUVEN s podporou Nadácie Konrada Adenauera a Inštitútu Mateja Bela. Pri tejto príležitosti zasadol už v poradí III.Snem organizácie IUVEN, kde sa okrem hodnotenia doterajšieho pôsobenia organizácie sústredili delegáti na najbližšie ciele v oblasti mládežníckej politiky. Záver Snemu bol venovaný voľbám do riadiacich orgánov.

 

  • Boj proti extrémizmu
  • Zdravie a jeho ochrana
  • III. Snem mládežníckej organizácie
  • Politická simulácia

 

Pri príležitosti zahájenia školenia si členovia mládežníckej organizácie vypočuli príhovory čestných hostí Irén Sárközy, Mateja Kováča, Lászlóa Gódánya a Lászlóa Balódiho, ktorí vo svojich prejavoch apelovali na pokračovanie v ďalších aktivitách mládežníckej organizácie a zúženie jej spolupráce so stranou Most-Híd.

Druhý deň školenia pod názvom „Vplyv mladých na politiku Európy 21. storočia“ otvorila panelová diskusia s hosťami Petrom Hunčíkom, Martinom Dubécim a Ábelom Ravaszom. Hlavnou témou diskusie bol boj proti extrémizmu, kde sa počas dvoch hodín prešlo aj k podtémam, akými boli problematika s integráciou rómskej komunity, extrémizmus na Slovensku a v zahraničí,  úloha a vplyv mládežníckych organizácii vo veľkej politike. „Je veľmi dôležité smerovať energiu a potenciál mladých ľudí do boja proti extrémizmu, pretože nenávisť a ľahostajnosť k problematike extrémizmu nie je cestou vpred“, vyjadril sa v rámci diskusie Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Na záver bola pozornosť venovaná aktuálnej téme vystúpenia, resp. zotrvania Veľkej Británie v Európskej únií. Program sústredenia pokračoval prednáškou o zdraví a jeho ochrane v podaní Balázsa Gálffyho a Lejly Vendégh z Klubu Jánosa Sellyeho.

Delegáti III.IUVEN Snemu diskutovali a prijali rozhodnutia o zmenách Stanov mládežníckej organizácie, o zmene regionálnych štruktúr v zmysle zjednodušenia komunikácie s Predsedníctvom a určili stratégiu a ciele mládežníckej organizácie v krátkodobom, v strednodobom a dlhodobom horizonte. Posledným bodom programu Snemu bola voľba do riadiacich orgánov IUVEN-u formou tajného hlasovania. Predsedníctvo bude po dobu najbližšieho roka pôsobiť v zložení: predseda – Peter Morvay, prvý podpredseda – Elemér Lakatos, podpredsedníčka pre regióny – Erzsébet Hamerlik, podpredseda pre On-Line média – Peter Palásti, podpredseda pre zahraničné vzťahy – Milan Varga. „Ďakujem veľmi pekne za Vami prejavenú dôveru vo voľbách, dnes už ako staronový predseda by som rád ocenil Váš doterajší prínos pre organizáciu a vyzdvihol profesionalizáciu IUVEN-u z roka na rok“, zhodnotil po zvolení Peter Morvay. Do riadiaceho orgánu - Republikovej rady bolo podľa Stanov mládežníckej organizácie automaticky dosadené kompletné zloženie Predsedníctva doplnené o ďalších členov, menovite: Ľubica Kováčová, Erik Bojničan, Gabriel Jurčo, Viktor Miklós, Jakub Kuruc a Leo Nagy. Kompetenciami Republikovej Rady sú konkretizovanie stratégie vyhotovenej Snemom, formulácia a vydávanie stanovísk a tlačových správ, nominovanie a príprava kandidátov pri príležitosti volieb do VÚC.  

Poslednou aktivitou trojdňového tréningu bola interaktívna hra pod názvom „Politická simulácia – Voľby do VÚC“. Dvaja „kandidáti na župana“ spolu s ich „kampaňovými tímami“ sa uchádzali o hlasy „voličov“, a teda všetkých delegátov Snemu.

V dnešnej dobe neustálych zmien na domácej i zahraničnej politickej scéne, je viac ako nutné vytvárať priestor pre mladých ľudí a dať im možnosť tlmočiť svoje názory a zmýšľanie prostredníctvom kvalitného zázemia organizácie s jasnou víziou, akou je organizácia IUVEN.

IUVEN, Dunajská Streda, 26.6.2016

Galéria: 
Zdielať: 
Tagy: