Ivan Švejna: Plníme náš volebný program pre dôchodcov

Mojich 100 dní v pozícii štátneho tajomníka na rezorte práce bolo o intenzívnej snahe napĺňať dlhodobé priority strany Most-Híd ohľadne zlepšenia kvality života našich seniorov. Priority, ktorými strana Most-Híd podmienila svoj vstup do vládnej koalície, a ktoré sa napokon stali súčasťou programového vyhlásenia vlády (PVV), sa samozrejme týkali aj našich dôchodcov, ktorí si zaslúžia primerané a zároveň spravodlivejšie nastavenie dôchodkového systému.

Na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR som od nástupu do funkcie štátneho tajomníka preto pracoval na zmene valorizácie dôchodkov z prvého piliera, posilnení a zatraktívnení druhého piliera či hľadaní optimálneho riešenia pre tzv. starodôchodcov, ktorí boli najviac ukrátení na svojich penziách.

VALORIZÁCIA

Za jeden z najdôležitejších krokov, ktorý sa podarilo dosiahnuť, bolo vypracovanie návrhu na spomínanú zmenu valorizácie pre rok 2017. Suma, o ktorú sa dôchodky tento rok zvyšovali – 1,9 eur, a ktorú sme v strane Most-Híd ostro kritizovali, tak výrazne stúpne.  Ak by sa totiž zachoval súčasný právny stav, hrozilo by, že starobné dôchodky narastú iba o čiastku 1,4 eur a napríklad sirotský dôchodok by stúpol len o 0,5 eur. Najzásadnejšou zmenou aktuálneho návrhu pre rok 2017 je to, že sa stanoví minimálne valorizačné percento. Inými slovami: výpočet, ktorý sa na zvyšovanie penzií používal doteraz, ostane. V zákone, ale zároveň povieme, že výsledok tohto výpočtu, a teda zvýšenie penzií, nesmie podliezť určité percento. Následne, takto vzniknutá čiastka sa rovnomerne rozdelí medzi dôchodcov.  Mojou osobnou ambíciou je nastaviť systém tak, aby aj do budúcna valorizácia dôchodkov neklesala pod určité zákonom stanovené minimum, ale aby dôchodky – tak starobné, invalidné, vdovské či sirotské – primerane rástli, samozrejme, zohľadňujúc dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému.

STARODÔCHODCOVIA

Keďže v strane Most-Híd dlhodobo poukazujeme aj problémy starodôchodcov, teda tých seniorov, ktorí odišli do dôchodku do 31. 12. 2003, intenzívne robíme všetko preto, aby sme im pomohli. Časť týchto starodôchodcov zákon znevýhodňuje už vyše 10 rokov tým, že sa ich dôchodky neprimerane krátili. Aktuálne preto už reálne pracujeme na tom, aby sme – tak ako sme sľúbili - aj týmto ľuďom pomohli systémovou právnou zmenou, pričom predpokladáme, že približne v polovici budúceho roka, sa nám technicky podarí nový prepočet penzií pre túto skupinu seniorov zrealizovať.

II. PILIER

V neposlednom rade je tu ešte moja citová záležitosť, ktorou je II. pilier, pri ktorého zrode som sám stál, a ktorý v ostatných rokoch, ako je známe, prežíval naozaj turbulentné časy.  Teší ma, že napokon vznikla istá politická dohoda, že druhý pilier bude aj do budúcna prirodzenou súčasťou dôchodkového systému.

Dnes platí, že ak sa chce človek dostať k svojim peniazom, musí si v zásade zakúpiť doživotný dôchodok v životnej poisťovni. A je evidentné, že mnohí ľudia o to nemajú záujem. Zostáva faktom, že väčšina ľudí jednoducho neakceptuje ponuky životných poisťovní. Preto ma nesmierne teší, že môžeme konečne zaviesť zmenu spôsobu výplaty dôchodkových úspor novelou, ktorej podstatou bude to, že znížime hranicu, od ktorej sa ľudia budú môcť naozaj slobodne rozhodovať, ako použijú svoje nasporené peniaze. V tejto súvislosti navrhujeme jednoduchú, zrozumiteľnú a transparentnú podmienku – stačí, aby sporiteľ mal priznaný priemerný dôchodok z dvojpilierového dôchodkového systému (cca 435 eur) a tým pádom je už iba na ňom, či si za zvyšok svojich úspor kúpi vyšší dôchodok, bude si ich postupne čerpať, alebo s týmito peniazmi naloží podľa vlastných priorít.

Náš návrh zmeny zákona o II. pilieri je už na stole. Týmto sa zároveň napĺňa programová priorita Most-Híd zakotvená v PVV v nasledovnom znení: „Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Súčasné nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia.“

Samozrejme, plánujeme v tejto súvislosti vytvoriť taký systém, ktorým by sa zvýšila informovanosť ľudí tak, aby každý vedel, ktorá možnosť je pre neho osobne najvýhodnejšia.

PRE LEPŠÍ ŽIVOT DÔCHODCOV

100 dní nie je veľa ani málo. Myslíme si však, že sme tento čas využili v maximálnej možnej miere. Sme presvedčení, že v záujme zlepšenia kvality života našich seniorov, to za to určite stálo. Zároveň sme svojou prácou potvrdili, že proseniorský program strany Most-Híd nie je iba prázdnym sľubom našim voličom, ale našim reálne napĺňaným záväzkom, ktorý môže priniesť aj skutočné výsledky. 

Zdielať: