Ivan Švejna: Vládny Smer malým podnikateľom nepomôže

Podpredseda Most-Híd navrhol nové pravidlá investičnej pomoci, poslanci Smeru ich však odmietli.

Ivan Švejna predložil na aktuálnu schôdzu NR SR návrh zákona, ktorým by sa nastavili jasné a rovné podmienky pre obdržanie investičnej pomoci zo strany štátu. Za jeho legislatívnu novelu však poslanci vládnej strany nezahlasovali a tak v parlamente neprešla.

„V súčasnosti je investičná pomoc vo forme dotácií či úľav poskytovaná asymetricky, spravidla len veľkým investorom a len v štyroch oblastiach, zatiaľ čo mikropodniky, malé podniky a stredné podniky musia niesť bremeno vyššieho daňového a odvodového zaťaženia. Takéto nastavenie nie je spravodlivé a výrazne prispieva k deformovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku,“ vysvetlil Ivan Švejna súčasný stav, ktorý chcel novým nastavením pravidiel investičnej pomoci podnikateľom zo strany štátu zmeniť.

„Navrhoval som preto zaviesť mechanizmus, ktorý umožní žiadať o poskytnutie investičnej pomoci zamestnávateľovi - mikropodniku, malému podniku a strednému podniku - ktorý vytvorí aspoň 10 nových pracovných miest a udrží ich aspoň rok aj po udelení úľavy,“ uviedol Ivan Švejna, ktorý vo svojej novele navrhoval aj to, aby pomoc za každé vytvorené pracovné miesto v danom roku dosahovalo dvanásťnásobok sumy, ktorú by štát inak mesačne vynakladal na podporu priemerného nezamestnaného.

„Zdá sa však, že strane Smer nezáleží na podpore malých firiem, pretože za tento návrh poslanci Smeru nezahlasovali,“ dodal Švejna.

Zdielať: