József Nagy: Mojím cieľom je odstrániť diskrimináciu v mladom veku ovdovelých žien

József Nagy, poslanec NR SR za stranu Most-Híd rozhodol predložiť novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá má za cieľ upraviť spôsob poskytovania vdovského dôchodku, ktorý je podľa neho v súčasnosti diskriminačný voči ženám, ktoré v mladom veku ovdoveli a teraz nemôžu dostať vdovský dôchodok ku starobnému dôchodku. 
„Vdovský dôchodok v podstate má pomáhať pozostalému partnerovi čiastočne nahradiť príjem zosnulého či zosnulej po dobu adaptácie, zo zákona jedného roka.  pre. Následne v takých prípadoch, keď pozostalý člen rodiny nedokáže zabezpečiť svoj životný štandard má nárok na vdovský dôchodok aj v ďalšom období“ – vysvetlil súčasný stav poslanec Národnej rady József Nagy.
V súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2004 zaviedol významnú zmenu aj pre posudzovanie trvania alebo obnovenia nároku na výplatu vdovského dôchodku v porovnaní s úpravou vdovských dôchodkov priznávaných pred 1.1.2004. 
“Súčasný zákon umožňuje každej vdove obnoviť nárok na výplatu vdovského dôchodku dovŕšením starobného dôchodkového veku. Takúto možnosť ale nemajú ženy, ktoré ovdoveli vo veku mladšom ako 45, 50 resp. 55 rokov v období pred 1.1.2004, nakoľko predchádzajúca právna úprava to neumožňovala. Paradoxne to postihuje práve tie ženy, ktoré museli sami vychovávať svoje deti.” 
Túto diskrimináciu chce riešiť novela zákona o sociálnom poistení, ktorú predložil József Nagy zo strany Mostu-Híd na májovú schôdzu zákonodarného zboru. „Novelou, chcem zabezpečiť, aby vdovám,  ktorým zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa predpisov účinných pred 1.1.2004 znovu vznikol nárok na jeho výplatu dovŕšením dôchodkového veku.“ – vyhlásil poslanec NR SR, József Nagy, člen sociálneho výboru a doplnil, že rovnako chcú riešiť aj tie situácie, kedy vdovám zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku  pred 1.1.2004 a  dôchodkový vek dovŕšili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. „V týchto prípadoch navrhneme, aby týmto vdovám vznikol nárok na výplatu vdovského dôchodku odo dňa podania opätovnej žiadosti.“ 
“Určite sa stretneme aj s odporom zo strany vládnej strany pre finančné krytie novely. Preto by som rád pripomenul, že tento dôchodok nie je milodarom štátu, ale zlomkom peňazí, ktoré by zosnulý manžel dostával ako dôchodok a dokonca aj dnes sa výška vdovského dôchodku vypočítava z výšky dôchodkového nároku zosnulého.”– dodal poslanec s tým, že finančný dopad tejto zákonnej úpravy zatiaľ analyzujú. 
Nagy vyhlásil, že tých 3-5 miliónov Eur ročne sa musia nájsť na odstránenie takejto diskriminácie a pripomenul, že sa našlo 70 miliónov na každý rok na pokrytie dotácie cien zemného plynu kúpou stratovej SPP.
Zdroj: most-hid.sk

Zdielať: