József Nagy: EÚ môže účinnejšie bojovať proti pašerákom zvierat a falšovateľom registrácií

Pripojenie sa Európskej Únie k dohovoru CITES ponúka možnosť koordinovanej európskej ochrany ohrozovaných druhov.

Europoslanec za Most-Híd, József Nagy v prvý deň decembrového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu vo svojej úvodnej reči obhajoval celoeurópsky ochranný a riadiaci systém, o ktorom bola reč v diskusii o Dohovore o medzinárodnom  obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Zároveň upozornil na to, aby pripojenie sa EÚ, ako právnickej osoby k CITES, ktorý zhromažďuje 176 krajín, nebola len symbolickým krokom.

„Únia musí koordinovať boj proti pašerákom zvierat a falšovateľom chovného pôvodu. Napriek tomu, že sa všetky členské štáty EÚ pripojili k dohovoru o obchodovaní s chránenými rastlinami a zvieratami, a že z tohto vychádzajúce predpisy sú členskými normami, je potrebné zavedenie spoločného monitorovacieho systému pre voľný pohyb tovaru a zrušenie hraníc a colníc v rámci celej EÚ,“ vyhlásil bývalý minister životného prostredia.

Medzinárodný obchod so zvieratami, rastlinami, ich výrobkami a suvenírmi ovplyvňuje každý rok 300 miliónov jedincov, s ročným obratom 120 miliárd eur, ktorý sa stále zvyšuje. Väčšina obchodov je nelegálnych, a  okrem drog, zbraní a obchodovaniu s ľuďmi sa stala hlavným zdrojom príjmov medzinárodného zločinu.

Mnoho druhov zvierat odoberú zo svojich biotopov, aby ich zabili kvôli ich cenným častiam a neskôr ich predali v obchodoch. V 20. storočí napríklad počet afrických slonov klesol z 10 miliónov  na 400 tisíc. Popri tisícoch zvierat a rastlín na hranici vyhynutia (ako napríklad šimpanz, gorila, tiger, snežný leopard, viacero druhov papagájov, morská korytnačka, orchidea, kaktusy) a rastúcemu ničeniu biotopov je práve systém obchodovania najnebezpečnejším faktorom pre prežitie druhov, pre biodiverzitu.

“Často si myslíte, že sem patrí len ochrana exotických druhov zvierat, ale nie je to tak. Patrí sem napríklad aj orol kráľovský, orliak morský, vydra, rys, alebo chovateľmi veľmi obľúbený sokol sťahovavý.  Domáce a medzinárodné zločinecké gangy obchodujú s mnohými chránenými druhmi zvierat a ťažko kontrolovateľné falšovanie chovných preukazov len podporujú bezprekážkové pašovania v rámci celej EÚ,” zdôraznil europoslanec z Dunajskej Stredy.

Podľa poslanca európskeho parlamentu, k tomu, aby odchytené voľne žijúce zvieratá s falošnými dokladmi neboli predmetom obchodovania, je potrebné evidovať chov chránených zvierat pomocou zjednoteného informačného systému. “Navyše, treba venovať osobitnú pozornosť na úrovni EÚ obchodom prebiehajúcim cez internet, veď práve tieto obchody sú najväčšou hrozbou pre ohrozené druhy,” uzavrel svoj príhovor europoslanec za stranu Most-Híd.

Zdielať: