József Nagy: Memorandum pre zachovanie národnostných škôl v krajinách EÚ

Európsky Parlament - Nagy József
József Nagy, europoslanec strany Most-Híd predložil ministrovi školstva Strasbourgské Memorandum - odborné odporúčania k reorganizácii systému školstva na Slovensku, ktoré vzniklo 2. februára 2016 vo Francúzsku, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnej odbornej konferencii o princípoch, skúsenostiach v zachovaní malých národnostných škôl v krajinách EÚ a o návrhoch riešení.

Vážený pán Minister,

dovoľte mi, aby som Vám predložil Strasbourgské Memorandum, odborné odporúčania k reorganizácii systému školstva na Slovensku, ktoré vzniklo 2. februára 2016 vo Francúzsku, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnej odbornej konferencii o princípoch, skúsenostiach v zachovaní malých národnostných škôl v krajinách EÚ a o návrhoch riešení.

Podujatie sa konalo v Strasbourgu, za účasti mnohých medzinárodných expertov z Fínska, z Talianska-Južného Tirolu, Nemecka, Dánska a samozrejme aj zo Slovenska. Okrem záujemcov z Európskeho parlamentu sa zúčastnilo na odbornej konferencii vyše 100 slovenských riaditeľov škôl a starostov-zriaďovateľov, ako aj členovia odborových organizácií pedagógov a odborných inštitúcií.

 

Pán Minister, 

verím, že ako politická špička vlády pre školstvo nájdete čas, aby ste sa osobne zoznámili s obsahom tohoto listu a najmä Memoranda. Napriek odbornému obsahu táto téma má aj výsostne politický rozmer, preto rád by som to s Vami prediskutoval pri našom najbližšom možnom osobnom stretnutí.

O politickom rozmere rušenia malých škôl svedčí aj to, že parlament pred rokom schválil na návrh Most-Híd dočasný odklad účinnosti zákona s cieľom vytvorenia priestoru nájsť čo najprijateľnejšie riešenia a zároveň naplniť úsporné ciele ministerstva. Iste neušlo Vašej pozornosti, že táto právna úprava mnohonásobne postihuje počet základných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Keďže zápis do základných škôl nepozná termín volebnej kampane, rodičia a pedagógovia chcú vedieť, čo ich čaká v septembri. Ako zrejme dobre viete, do januára 2016 nevzniklo žiadne reprezentatívne odborné stanovisko v tomto smere zo strany zainteresovaných - zriaďovateľov, odborných a rodičovských organizácií pre rozmanitosť prípadov a možných riešení.

Ako europoslanec, ktorý osobne nie som súčasťou predvolebného zápasu, som sa podujal skoordinovať požiadavky a odborné odporúčania, vrátane najlepšej medzinárodnej praxe, z čoho vzniklo 17 bodové Memorandum, ako základ pre politické rozhodnutie. 

V predvolebnom období prijať politickú deklaráciu o postoji v tejto téme nevidím ako problematické, skôr naopak, preto si Vás s tým dovoľujem osloviť.

Sám by som ako absolútnu prioritu vyzdvihol zvážiť deklarovať:

1, úmysel vylúčenia škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín z pôsobnosti ustanovení zákona o minimálnych počtoch žiakov  (čo najskôr kvôli zápisom)

2, úmysel zachovania základného školstva v doterajšej decentralizovanej štruktúre (nezoštátnenie)

3, úmysel zákonnej definície národnostného školstva v školskom zákone a v súvisiacich predpisoch

4, úmysel vytvorenia sekcie alebo odboru národnostného školstva na ministerstve

5, úmysel naďalej sa zdržať zavedenia niekoľkokrát zavrhnutého alternatívneho vyučovania - bilingválnych škôl, ako nesprávneho technokratického riešenia, ktoré je neakceptovateľné rovnako pre Slovákov, ako aj pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach.

Mnohé zo 17 bodov uvedených v Memorande si už ministerstvo dávno osvojilo a verím, že aj ostatné dokáže akceptovať, ako odporúčania domácich a medzinárodných odborníkov, ktoré vznikli na základe medzinárodných skúseností.

Uvedomujeme si, že naše školstvo zápasí s finančnými problémami. Viackrát sme politicky poukazovali na to, že posudzovať oprávnenosť existencie jednotlivých škôl na základe finančných ukazovateľov paušálne pre celú SR a pre všetky typy základných škôl nie je najsprávnejšie. Preto Vás prosím, vyjadrite sa verejne k tomu Memorandu čo najskôr, v záujme dotknutých detí, rodičov a nie v poslednej rade aj pedagógov a samospráv obcí ešte pred demisiou tejto vlády.

Ďakujem.

 

József Nagy

poslanec Európskeho parlamentu

Európska ľudová strana, Most-Híd

 

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon strasbourgskememorandum.pdf138.74 KB
Zdielať: