K výročiu vypuknutiu SNP

Počas SNP sa občania Slovenska bez ohľadu na ich národnosť dokázali spoločne postaviť proti nacizmu.

Je nevyhnutné pripomínať si tento sviatok, aby nevymizol z našej pamäti, keďže je dôkazom toho, že naši občania sa nebáli vziať svoj osud do vlastných rúk. Chceme vyjadriť vďaku každému, kto prispel k budovaniu našej slobody, pričom mnohí z nich položili pre túto myšlienku aj vlastný život.

Tento sviatok by mal byť pre nás, ale aj pre budúce generácie odkazom, ako je potrebné postaviť sa na odpor extrémizmu a neslobode. Žiaľ extrémizmus je na Slovensku znovu na vzostupe, jej zástancovia ktorí spätne podporujú a obhajujú vtedajší fašistický režim sú znovu v slovenskom parlamente. Je preto potrebné pripomenúť to, že v SNP ľudia bojovali proti režimu, ktorý okrem iného posielal aj vlastných občanov na smrť do koncentračných táborov. Slovenské národné povstanie nech je pre nás mementom, že demokraciu a slobodu treba neustále ochraňovať.

Zdielať: