Keď sú slová hovorcu viac ako zákon.

Lucia Zitnanska
Sociálna poisťovňa neporušila zákonnú povinnosť raz, porušila ju niekoľkostotisíckrát voči niekoľkostotisícom ľudí.

Len nedávno bola Sociálna poisťovňa doslova hyperaktívna v zasielaní listov sporiteľom o údajnej nevýhodnosti druhého dôchodkového piliera. A to napriek tomu, že jej táto aktivita nevyplývala zo žiadneho právneho predpisu a predstavovala len čisto politickú nadprácu pre vládnu stranu Smer. Tá istá poisťovňa si však na druhej strane nevie riadne splniť zákonné povinnosti voči daňovým poplatníkom, ktoré sú potrebné na ich podnikanie v rámci zákona.

 

O čo v tomto prípade ide?

 

Najskôr si Finančná správa nespnila svoju zákonnú povinnosť poslať Sociálnej poisťovni dáta o poistencoch v zákonom stanovenom termíne. Sociálna poisťovňa si potom v zákonom stanovenom termíne nesplnila svoju zákonnú povinnosť poslať živnostníkom informáciu o novej výške ich poistných odvodov. Situáciu hasila až posunutím termínu splatnosti odvodov za mesiac júl a vyjadrením, že nebude živnostníkov za oneskorenú platbu penalizovať. Áno, nejako situáciu hasiť musela, ale faktom je, že tak urobila bez toho, aby jej na to zákon dal akékoľvek splnomocnenie. Termín splatnosti aj penalizáciu za jeho nedodržianie predpisuje zákon a len zákonom ich je možné meniť.

 

Oproti príbehom rozhodnutí Štefana Harabina, ktoré dnes plnia stránky novín, sa toto môže javiť iba ako neschopnosť štátu zvládnuť nábeh nového informačného systému. Ale nie je to tak. V skutočnosti to svedčí o úrovni právneho štátu na Slovensku. Sociálna posiťovňa neporušila zákonnú povinnosť raz, porušila ju niekoľkostotisíckrát voči niekoľkostotisícom ľudí. Veľa ľudí sa nahnevalo a veľa ľudí si povedalo, že „kde je tu rovnoť pred zákonom, keď ja musím platiť načas a štát a jeho verejnoprávna inštitúcia beztrestne nemusí?“. Zanadáveme si síce, ale nevnímame to primárne ako problém právneho štátu. Na rozdiel od dlhotrvajúcich súdnych konaní, či sporných Harabinových rozsudkov.

 

Tento príbeh sa dial práve v čase, keď vláda schválila „Akčný plán na podporu Slovenska ako právneho štátu“. Vláda môže napísať a schváliť akčných plánov koľko chce. Pokiaľ ale porušovanie zákonných povinností Sociálna poisťovňa rieši len vyjadreniami hovorcu na svojom webe, pokiaľ na ministerstve financií a v Sociálnej poisťovni za to nikto nenesie ani len politickú zodpovednosť, tak to svedčí o skutočnej úrovni vnímania právneho štátu vládou. Že dnes sú v právnej neistote tisícky živnostníkov, ktorí na výzvu Sociálnej poisťovne nezaplatili odvody v zákonnom termíne a ďalšie tisícky takých, ktorí zaplatili inú sumu akú v skutočnosti zaplatiť mali, to dnes nikoho zvlášť netrápi. Ani predsedu vlády, ani rezortných ministrov a ani samotnú Sociálnu poisťovňu. Čo hovorca povedal, to platí, čo tam po nejakom zákone.

 

Pokiaľ sa nezmení vnímanie a citlivosť k princípom právneho štátu na úrovni vlády (alebo radšej celá vláda), nebude na Slovensku fungovať právny štát. So všetkými negatívnymi následkami.

Lucia Žitňanská, podpredsedníčka Most-Híd

Zdielať: