KRAJŇÁK: Nové nariadenie vlády pomôže menšinovým školám

Nový normatív na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny sa bude vzťahovať na školy s vyučovaním rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, ruského, nemeckého a chorvátskeho jazyka

Nové nariadenie vlády z dielne ministerstva školstva, ktoré vláda na svojom dnešnom rokovaní schválila, pomôže podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Petra Krajňáka menšinovým školám. Nové znenie nariadenia vlády, ktorým sa upravuje mzdový a prevádzkový normatív základných škôl (ZŠ), v ktorých sa deti učia jazyk národnostnej menšiny alebo sa vzdelávajú v jazyku národnostnej menšiny, sa pozitívne dotkne vyše 30-tisíc žiakov. „Zmenou predmetného nariadenia vlády sa plní ďalší z predvolebných sľubov strany Most-Híd, a to zlepšiť situáciu škôl s vyučovacím jazykom a vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ku ktorému sme sa zaviazali aj v programovom dokumente Občianska vízia. Za kľúčové považujem, aby sa situácia menšinových škôl naďalej postupne zlepšovala a som presvedčený, že k tomu už dnes prispieva aj obnovený Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín,“ povedal Krajňák. Agentúru SITA informovala hovorkyňa strany Most-Híd Klára Debnár.

Cieľom zmeny nariadenia vlády SR o podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia je navýšenie mzdového normatívu a normatívu na výchovno-vzdelávací proces v ZŠ, ktorý vychádza zo zvýšenej personálnej a prevádzkovej náročnosti vzdelávania žiakov v školách s iným vyučovacím jazykom ako slovenským. V praxi toto nariadenie okrem iného prináša zvýšenie mzdového normatívu a normatívu na výchovno-vzdelávací proces na žiaka ZŠ, ktorý po novom bude pre školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským predstavovať 113 percent.

Zároveň sa zavádza nový normatív na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny podľa rámcového učebného plánu pre základné školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktorý bude predstavovať 104 percent. Bude sa vzťahovať na školy s vyučovaním rusínskeho, rómskeho, ukrajinského, ruského, nemeckého a chorvátskeho jazyka.

Zdielať: