L. Žitňanská: Poslednú Radu i uplynulých 6 mesiacov uzatvárame pozitívnymi výsledkami na náročné témy

Ministri spravodlivosti členských krajín EÚ pod vedením Lucie Žitňanskej dosiahli prelomovú dohodu na smernici o ochrane finančných záujmov EÚ trestným právom (tzv. PIF smernica). Po jeden a pol roku, keď boli rokovania zamrznuté, slovenské predsedníctvo pripravilo pôdu na formálne prijatie smernice v nadchádzajúcich týždňoch.

 

Ministerka spravodlivosti SR a predsedníčka Rady Lucia Žitňanská privítala dohodu: „Ide o zásadný prielom, pretože tento návrh má únia na stole od roku 2012 a posledný rok a pol sa práce nehýbali. Náš tím ich nielen opätovne naštartoval, ale dosiahli sme aj predbežnú dohodu s Európskym parlamentom. Ochrana finančných záujmov únie je kľúčový prvok efektívneho využívania peňazí daňových poplatníkov.“

Cieľom smernice PIF je na jednej strane úprava trestných činov proti rozpočtu EÚ a tým i ochrana daňových poplatníkov. Na strane druhej rieši vytvorenie hmotnoprávneho základu činnosti Úradu európskeho prokurátora. Kľúčovým sporným prvkom bolo zahrnutie podvodov s DPH do rozsahu smernice, kvôli čomu boli rokovania zablokované dlhšie ako rok a pol. Ide preto o úspech mimoriadnej politickej dôležitosti. Dohoda sa má formálne zavŕšiť začiatkom budúceho roka po hlasovaní v Európskom Parlamente a Rade.

Úrad európskeho prokurátora

Intenzívna diskusia o súvisiacom návrhu nariadenia o zriadení úradu európskeho prokurátora (EPPO) potvrdila, že väčšina ministrov podporuje jeho zriadenie, a to na základe textu, ktorý je výsledkom náročných diskusií pod taktovkou slovenského predsedníctva. Text ešte vyžaduje expertné diskusie v dvoch ustanoveniach, avšak ministerka Žitňanská vyjadrila presvedčenie, že nasledujúce kroky s cieľom zriadiť EPPO sa podaria počas nadchádzajúceho maltského predsedníctva.

„Takisto ide o prielom a reálny krok smerom k vzniku úradu európskeho prokurátora. Máme pomerne širokú zhodu na základných kameňoch tohto úradu, hoci diskusia sa začala ešte v roku 2013,“ uviedla ministerka Žitňanská.

Digitálne kontrakty: Dôležitá spotrebiteľská téma v ére inteligentných produktov a aplikácií

Ministri zároveň prediskutovali návrh smernice o digitálnom obsahu. „Reč bola o viacero aspektoch, aby naši experti mohli pokračovať v technickej práci,“ priblížila ministerka s tým, že revidované znenie návrhu predložíme ešte počas zostávajúcich dní nášho predsedníctva.

V súvislosti so zabudovaným digitálnym obsahom v tovare sa väčšia časť členských štátov priklonila k tomu, aby sa naň vzťahovali predpisy pre tovary. Diskusia naopak nepoukázala jednoznačne, či by sa za formu protiplnenia za dodaný digitálny obsah mali považovať aj iné ako osobné údaje. Ministri veľkou väčšinou podporili prístup slovenského predsedníctva, pokiaľ ide o nastavenie rovnováhy medzi subjektívnymi a objektívnymi kritériami súladu digitálneho obsahu so zmluvou.

Ministri boli informovaní aj o politickej dohode s Európskym parlamentom na návrhu smernice o boji proti terorizmu, ktorú sa taktiež podarilo dosiahnuť počas slovenského predsedníctva. Ide o významný výsledok v kontexte záväzku snáh spoločne konať v tejto oblasti. Predmetná smernica bude dôležitým prínosom najmä v oblasti posilnenia trestného rámca proti aktuálnym teroristickým hrozbám. V tejto súvislosti Európska komisia ocenila vynikajúcu a rýchlu prácu nášho i predošlého holandského predsedníctva na danom návrhu.

„Teší ma, že dnešnú Radu – ale aj uplynulých šesť mesiacov – môžem zavŕšiť pozitívnymi výsledkami. O to viac, že sa týkajú veľmi náročných tém,“ uzavrela ministerka Lucia Žitňanská po záverečnom rokovaní Rady pre spravodlivosť vo svojej réžii.

Záznam tlačovej konferencie http://bit.ly/2ha6EnU 

 

 

Zdielať: