László Bukovszky sa stal členom dozornej rady ÚPN

Národná rada SR na svojom zasadnutí zvolila za člena Dozornej rady Ústavu pamäti národa Lászlóa Bukovszkého, ktorého navrhla strana Most-Híd

„ÚPN má stále aktuálnu úlohu v slovenskej spoločnosti pri ochrane demokratických hodnôt,“ povedal po svojom zvolení László Bukovszky. Zároveň potvrdil záujem stabilizovať fungovanie ústavu, aby hlavnou činnosťou ÚPN nebolo riešenie personálnych sporov, ale plnenie zákonom stanovených úloh. Ústav pamäti národa bol zriadený v roku 2003, pričom jeho zakladateľom a prvým predsedom bol Ján Langoš.

 

Zdielať: