László Bukovszky: Vyplácanie dotácií v programe Kultúra národnostných menšín pokračuje

Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny pod vedením Lászlóa Bukovszkého včera informoval, že bude pokračovať vo vyplácaní dotácii v programe Kultúry národnostných menšín.

Úrad vlády SR pristúpil v uplynulom období k zosúlaďovaniu zmlúv s prijímateľmi dotácií v programe Kultúra národnostných menšín 2016, a preto bolo nevyhnutné na istý čas pozastaviť vyplácanie dotácií. Nový vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín je zverejnený v elektronickom dotačnom systéme. Manuál so základnými informáciami súvisiacom s verejným obstarávaním, určenými pre prijímateľov, bude v najbližšom čase zverejnený na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: www.narodnostnemensiny.gov.sk . V uzatváraní zmlúv a vyplácaní finančných dotácií pre projekty podporujúce kultúru národnostných menšín sa bude pokračovať ihneď.

Zdielať: