László Solymos: Z cudzieho krv netečie

V uplynulých dňoch vláda na úkor všetkých nás ostatných sľúbila pomoc a podporu dvom ďalším vyvoleným firmám.
Investičná pomoc vo výške 4,1 miliónov eur má byť poskytnutá  spoločnosti Johnson Controls Innotec Technologies, s.r.o., v Lučenci na podporu investičného zámeru na vytvorenie 125 nových pracovných miest. Pomoc v sume 3,86 miliónov eur bude poskytnutá formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb. Pri 23 %-tnej sadzbe dane to znamená, že pre vládu firma deklarovala vo svojom  zámere v nejakom časovom horizonte, na ktorý bude oslobodená od dane,  dosiahnuť zisk takmer 17 miliónov eur (!!!). To znamená, že za túto dobu sa investorovi celkové náklady  na projekt v sume 8,2 miliónov eur  vrátia dvakrát cez nezdanený zisk a tretíkrát cez odpisy. Potrebuje takýto projekt podporu?
Druhý prípad sa týka hlinikárne Slovalco v Žiari nad Hronom. Fabrika, nepochybne inšpirovaná prípadom nedávneho vládneho riešenia zliav na cenách elektrickej energie pre U.S. Steel Košice, už niekoľko mesiacov upozorňovala, že bez priaznivých cien elektriny môže s výrobou hliníku skončiť a že je tak ohrozených až 3 000 pracovných miest. V uplynulých dňoch fabrika získala na nasledujúce 8-ročné obdobie oproti trhovým cenám elektriny výraznú zľavu. Okrem toho sa vláda zaviazala úpravou príslušnej legislatívy obmedziť platbu do Národného jadrového fondu na maximálne 2 milióny eur, v dôsledku čoho Slovalco ušetrí ročne ďalších 5 miliónov eur. Štát príde ročne o rovnakú sumu na zdrojoch pre vyraďovanie jadrových elektrární.  
Spoločnosť Slovalco podľa zverejnenej výročnej správy za rok 2012 pri celkových tržbách 425 miliónov USD (322 miliónov eur)  dosiahla zisk pred zdanením v sume 67 miliónov USD ( 51 miliónov eur). Vlastné imanie spoločnosti, t.j. celkový majetok znížený o všetky úvery a nezaplatené záväzky,  k 31.12.2012 predstavovalo sumu 277 miliónov USD ( 210 miliónov  eur).  Vlastníkom fabrika zhodnotila ich peniaze len za jeden rok o 24 %. Vklady v bankách a úroky z korporátnych a štátnych dlhopisov priniesli svojim investorom zisk desaťnásobne nižší. Je takáto firma odkázaná na pomoc štátu? 
Obidva prípady oprávnene vyvolávajú pochybnosti o kompetencii štátnych úradníkov a celej vlády. Peniaze, ktoré vďaka vládnej pomoci nezaplatia do verejných zdrojov tieto dve firmy, budeme splácať my všetci ostatní. Ťažko uveriť, že vláda nenaletela a že je nevyhnutné takto zbytočne mrhať verejnými prostriedkami.

Zdielať: