Lucia Žitňanská: Pri reštrukturalizácii a konkurze podnikov musí zákon podržať slabších

Poslankyňa NR SR za Most-Híd predložila do parlamentu novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
Pri reštrukturalizácii podnikov najviac trpia malí veritelia, ktorí pri rozhodovaní o svojich pohľadávkach veľmi často ťahajú za kratší koniec. Neraz sú totiž jednoducho odblokovaní z rozhodovania o výške uspokojenia svojich pohľadávok a to napriek tomu, že práve oni sú na výške dohodnutej sumy najviac závislí.
„Zvlášť vypuklý problém môźe byť v prípade prebiehajúcej reštrukturalizácie Doprastavu, pretože pre mnohých malých subdodávateľov – živnostníkov, bol príjem z tohto podniku ich jediným príjmom a rozhodnutie o uznanej výške splátky môže mať pre nich aj pre ich rodiny fatálne následky,“ povedala poslankyňa NR SR za Most-Híd Lucia Žitňanská.
Žitňanská preto v piatok (25. 4. 2014) do parlamentu predložila návrh novely zákona, ktorý by mal chrániť práve záujmy malých subdodávateľov – živnostníkov, a to vo chvíli, keď sa podnik, ktorého sú veriteľmi, reštrukturalizuje.
Môže sa to týkať viacerých
Na výsledku reštrukturalizácie, ktorej podstatou je dohoda dlžníka a veriteľov o spôsobe a výške pri uspokojení ich pohľadávok majú rozhodujúci vplyv spravidla veľkí veritelia. „Pokiaľ reštrukturalizácia prebehne férovým spôsobom voči všetkým veriteľom, teda aj malým, je všetko v poriadku. Nielen v prípade Doprastavu však existuje obava, že uspokojenie veriteľov bude nízke a je dôležité, aby všetky skupiny veriteľov – teda aj tí malí, mohli ovplyvniť svojimi hlasmi budúcu podobu reštrukturalizačného plánu,“ myslí si poslankyňa za Most-Híd s tým, že pokiaľ by pohľadávky malých veriteľov správca poprel, teda označil za sporné, strácajú hlasovacie práva a nemôžu ovplyvniť svojim hlasovaním podobu reštrukturalizačného plánu.
„Hoci v konečnom dôsledku by na súde vyhrali spor o svoju pohľadávku, dostanú z nej už len toľko, koľko predtým vyjednali ostatní veritelia s hlasovacími právami,“ spresnila Žitňanská, ktorá návrhom zákonnej novely chce zamedziť takémuto nežiaducemu vývoju praxe pri popieraní pohľadávok malých veriteľov.
Správca by mal niesť väčšiu zodpovednosť za neuznanie pohľadávky
„Podľa novely, ktorú predkladám, získa správca konkurznej podstaty možnosť priznať hlasovacie práva aj tým veriteľom, o ktorých pohľadávky prebieha spor. Za rozhodnutie neuznať pohľadávku bude mať správca väčšiu zodpovednosť, čo by malo zabrániť ´preventívnemu´ neuznaniu pohľadávky len preto, aby bol veriteľ vylúčený z hlasovania o reštrukturalizačnom pláne. Správca konkurznej podstaty tak bude musieť vo väčšej miere zvažovať, či naozaj existuje dôvod na nepriznanie pohľadávky,“ poukázala Žitňanská na kľúčové zmeny, ktoré by novela priniesla do praxe.
Musíme dostať malých aj veľkých veriteľov do vyrovnanejšej pozície
Žitňanská tvrdí, že možnosti veľkých akcionárov sú v súčasnosti neporovnateľne iné, aké majú malí veritelia. „Dokážu sa s krachujúcim štátnym podnikom dohodnúť aj tak, že odsúhlasia nižšie uspokojenie svojich záväzkov možno s prísľubom, že im to z časti bude kompenzované inými zákazkami v budúcnosti. Naproti tomu, malí veritelia v prípade reštrukturalizácie podniku nemajú inú možnosť ako ovplyvniť návratnú výšku svojej pohľadávky, len pri vyjednávaní o reštrukturalizačnom pláne. Preto je dôležité dostať všetkých veriteľov do vyrovnanejšej pozície pri vyjednávaní o výške splátky, a to je aj cieľom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú predkladáme“ dodala poslankyňa NR SR za stranu Most-Híd.
Zdroj: most-hid.sk

Zdielať: