Lucia Žitňanská: Efektívnejšie exekúcie odbremenia súdy

Ak chceme odľahčiť súdnictvo, nie je možné, aby každý jeden úkon exekútora schvaľoval alebo odobroval súd. Na druhej strane to znamená vážnu úlohu pre ministerstvo spravodlivosti posilniť dohľad voči exekútorom a zároveň vážnu úlohu pre súd, aby reagoval na každú sťažnosť veriteľa

Exekúcie predstavujú veľký problém nielen pre dlžníkov či veriteľov, ale aj pre prístup k spravodlivosti vôbec. Nápad všetkých vecí na súdy bol len za minulý rok v objeme vyše 1 140 000. Z toho je ale viac ako 540 000 iba exekúcií, resp. návrhov na začatie exekučného konania. Keď dokážeme dať tieto prípady zo súdov preč, podstatne ich odbremeníme od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia robiť súdy. Môžu sa tak venovať predovšetkým tomu, na čo sú určené, teda riešiť spory. Aj s týmto cieľom pripravilo ministerstvo spravodlivosti novelu Exekučného poriadku. Do konca medzirezortného pripomienkovania  návrhu zostáva už len niečo vyše týždňa.

V zmysle predloženého návrhu sa jediným exekučným súdom na Slovensku stane Okresný súd v Banskej Bystrici. Návrhy na vykonanie exekúcie by sa mali podávať len elektronicky. Konanie vo veľkej miere má byť budované na elektronických formulároch, ktoré účastníkov prevedú celým procesom. Prínosom je  zníženie administratívnej náročnosti a chybovosti. Samozrejme, pre ľudí, ktorým z rôznych príčin nevyhovuje elektronická komunikácia, bude poskytnutá pomoc. 

Návrh zavádza náhodný výber súdneho exekútora, čím sa zabezpečí rovnomerné rozdeľovanie vecí medzi súdnymi exekútormi v rámci kraja. Uvedené opatrenie zároveň zabezpečuje pretrhnutie väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom, čo umožní  zveriť súdnemu exekútorovi rozhodovanie o niektorých otázkach v exekučnom konaní za zákonom stanovených podmienok.

„Ak chceme odľahčiť súdnictvo, nie je možné, aby každý jeden úkon exekútora schvaľoval alebo odobroval súd. Na druhej strane to znamená vážnu úlohu pre ministerstvo spravodlivosti posilniť dohľad voči exekútorom a zároveň vážnu úlohu pre súd, aby reagoval na každú sťažnosť veriteľa,“ uviedla v tejto súvislosti ministerka L. Žitňanská.

Nová úprava umožňuje spájať viac exekúcií proti jednému povinnému u jedného súdneho exekútora, čo umožní znížiť náklady exekúcií u všetkých zúčastnených. Exekútor bude mať nárok na paušálnu odmenu a náhradu výdavkov a súd tak nebude musieť v množstve prípadov rozhodovať aj o trovách exekúcie.

„Keď chceme zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, tak ľudia musia na vlastnej koži pocítiť zníženie doby súdnych konaní. Verím, že zriadenie jediného exekučného súdu a odbremenie ostatných súdov od tejto agendy k tomu výrazným spôsobom napomôže,“ uzatvorila ministerka L. Žitňanská.

 

Zdielať: