Lucia Žitňanská: Krachujúce firmy sa nemôžu zachraňovať na úkor slabších

Lucia Žitňanská
Strana Most-Híd chce posilniť postavenie malých veriteľov v reštrukturalizačných konaniach. Poslankyňa NR SR za Most-Híd a podpredsedníčka strany Lucia Žitňanská opätovne preto predložila do parlamentu návrh na zmenu zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Na Slovensku sa čoraz častejšie stretávame príkladmi, keď sa veľké spoločnosti dostávajú do vážnych finančných problémov a stoja pred krachom. Keď sa predčasom do finančných ťažkostí dostala firma Doprastav, opäť sa potvrdilo, že malých veriteľov tejto spoločnosti to priviedlo aj do existenčných problémov.  A to napriek tomu, že ešte predtým, ako sa Doprastav dostal do reštrukturalizácie Lucia Žitňanská za stranu Most-Híd predložila do NR SR zákon, ktorý mal práve malým veriteľom zaručiť väčšie práva pri hlasovaní o reštrukturalizácii podnikov.

„Zákon bol poslancami Smeru odmietnutý. Dnes vidíme, že obavy z účelového konania sa naplnili. Malí veritelia Doprastavu dostanú zaplatené len minimum svojich pohľadávok a hovoria o podvode. A rovnakého scenára sa obávajú aj pri reštrukturalizácii Váhostavu,“ pripomenula podpredsedníčka strany Most-Híd, ktorá preto návrh na zmenu zákona o konkurze a reštrukturalizácii predložila do parlamentu opäť.

„Most-Híd v zákone navrhuje posilniť postavenie malých veriteľov v dvoch smeroch. Aby veritelia, ktorí nemajú zabezpečené svoje pohľadávky dostali po reštrukturalizácii zaplatených minimálne 50% svojich pohľadávok a aby nemohli byť neférovo odblokovaní z konania pri hlasovaní o podobe reštrukturalizačného plánu,“ vysvetlila podstatu návrhu Lucia Žitňanská.

Ako ďalej podpredsedníčka strany Most-Híd priblížila, podľa návrhu „správca reštrukturalizovaného podniku tiež získa možnosť priznať hlasovacie práva aj tým veriteľom, o ktorých pohľadávky prebieha spor. Za rozhodnutie neuznať pohľadávku bude mať väčšiu zodpovednosť, čo by malo zabrániť ´preventívnemu´ neuznaniu pohľadávky len preto, aby boli niektorí veritelia z hlasovania o reštrukturalizačnom pláne vylúčení.“

Podpredsedníčka strany Most-Híd pripomína, že poslanci Smeru môžu počas hlasovania o návrhu dať verejnosti jasný signál o tom, či chcú tolerovať správanie veľkých hráčov.

„Bohužiaľ totiž platí, že práve veľkí hráči si reštrukturalizáciu podniku zamieňajú len za škrtnutie dlhov a za šancu, aby ich „ozdravená“ firma mohla naďalej profitovať zo štátnych zakázok. Preto je myslím si nutné a celkom prirodzené, postaviť sa na stranu malých subdodávateľov, pre ktorých sú ich pohľadávky častokrát jediným zdrojom príjmov,“ dodala Lucia Žitňanská.

 

Zdielať: