Lucia Žitňanská: Prešetrovanie úteku odsúdeného potvrdilo zlyhanie príslušníkov

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská osobne navštívila leopoldovskú väznicu. Dôvodom boli posledné prípady spájané s týmto ústavom – útek odsúdeného a sporná osobná prehliadka starších manželov pri návšteve svojho syna. Na základe výsledkov vyšetrovania úteku odsúdeného boli prepustení traja dozorcovia. Vecou sa zaoberá aj polícia. Trestné oznámenie bolo podané aj v prípade vykonanej osobnej prehliadky.

 

„Útek väzňa považujem za poľutovaniahodný incident a mrzí ma, že sa niečo také vôbec stalo. Aj keď sa v tomto prípade jednalo o individuálne a nie systémové zlyhanie, situáciu považujem za potvrdenie mojich dávnejších slov, že väzenstvo a pomery v ňom si zaslúžia zvýšenú pozornosť. Práca príslušníkov zboru je nepochybne náročná. To samo o sebe ale nemôže byť ospravedlnením takýchto vážnych zlyhaní. Je potrebné sa seriózne venovať nie len pochybeniam príslušníkov, ale aj systémovým podmienkam zabezpečenia a personálneho vybavenia zboru“, uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Komisia v rámci prešetrovania príčin úteku odsúdeného preverila postup príslušníkov ústavu. Rovnako bolo preverené zabezpečenie priestorov, vyhodnotené kamerové záznamy ako aj zadokumentované výpovede zainteresovaných. Zistené skutočnosti potvrdili, že príčinou vzniku mimoriadnej udalosti bolo porušenie predpisov a pravidiel dozornej služby, konkrétne troch príslušníkov, ktorí mali dozor zabezpečovať. Za hrubé porušenie služobnej povinnosti boli zodpovední príslušníci prepustení zo služobného pomeru. Nakoľko tu ide aj o podozrenie z prečinu marenia úlohy verejným činiteľom a porušovania povinností strážnej služby, výsledkami sa bude zaoberať aj polícia.

„Ako generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže ma mrzí každé pochybenie zo strany personálu. Neprofesionálny výkon služby v spojení s prácou v špecifických väzenských podmienkach dáva reálny priestor na vznik mimoriadnej udalosti s nepredvídateľnými následkami. Je zarážajúce neuvedomovať si dosah takéhoto prístupu. Napriek tejto udalosti by som ale chcel vyzdvihnúť výkon služby príslušníkov a prácu zamestnancov zboru, ktorí pristupujú zodpovedne k plneniu svojich povinností v náročných podmienkach väzenstva“, dodal v tejto súvislosti generálny riaditeľ ZVJS, Milan Ivan.

Ministerka L. Žitňanská informovala príslušníkov ústavu aj o ďalšom postupe v medializovanom prípade osobnej prehliadky starších manželov pri návšteve svojho syna v leopoldovskej väznici. Keďže kontrola generálneho riaditeľa nemá kompetencie vyšetriť protichodné tvrdenia oboch strán, bola vec postúpená polícii.

„Je naším záujmom vec dôsledne vyšetriť a odstrániť akékoľvek pochybnosti, ktoré by v očiach verejnosti mohli zostať v súvislosti s týmto prípadom“, uzavrela ministerka L. Žitňanská.

 

Zdielať: