Lucia Žitňanská: Prokuratúra zostáva stále skrytá pred zrakmi verejnosti

Lucia Žitňanská
Podľa podpredsedníčky Most-Híd Lucie Žitňanskej novela zákona o prokuratúre, ktorú dnes schválila vláda, nezavádza dostatočne mechanizmy na jej kontrolu zo strany verejnosti.

Vláda na svojom dnešnom zasadaní prijala návrh novely zákona o prokuratúre, pričom do pôvodného návrhu boli zakomponované aj viaceré výhrady strany Most-Híd. Podľa podpredsedníčky Lucie Žitňanskej je to však stále málo. „Som presvedčená, že postavenie prokuratúry treba zmeniť, pretože dodnes je to jedna z mála inštitúcií, ktorá ešte od čias komunizmu neprešla žiadnou výraznejšou zmenou,“ uviedla Lucia Žitňanská. Podľa nej musí byť cieľom zmien otvorenie prokuratúry verejnej kontrole, zníženie politického vplyvu v nej a nastavenie vzťahov tak, aby prispeli k väčšej objasnenosti trestných činov a nie k ich nevyšetreniu, ako sme toho svedkami zvlášť v prípade Špeciálnej prokuratúry.

Na zásadnú zmenu by podľa Lucie Žitňanskej bola potrebná aj zmena ústavy, preto hlavným cieľom pri tejto novele by malo byť otvorenie prokuratúry verejnej kontrole. „Tento cieľ však schválená novela plní len čiastočne, keďže výberové konania na čakateľov na prokurátora zostávajú neverejné, tak ako rozhodnutia disciplinárnych konaní, či rozhodnutia etickej komisie,“ vyhlásila Lucia Žitňanská. Podľa nej je síce správne, že výberové konania na prokurátora budú verejné, ale nevidí žiaden dôvod na to, aby neverejnými zostali výberové konania na čakateľov na prokurátorov, keďže práve oni tvoria väčšinu budúcich prokurátorov.

Do novely zákona je podľa Lucie Žitňanskej potrebné zapracovať ešte ďalšie zmeny na to, aby prokuratúra nezostala skrytá pre zrakmi verejnosti. „Strana Most_Híd bude preto v parlamente navrhovať zmeny, ktorých cieľom bude zvýšiť transparentnosť prokuratúry a otvoriť ju viac kontrole verejnosti,“ dodala na záver Lucia Žitňanská. 

 

 

Zdielať: