Maďarská národnostná politika

Maďarská národnostná politika

Naša národnostná politika poskytuje šancu udržiavania maďarskej kultúry a kultivovaného maďarského jazyka na Slovensku. Pomocou týchto krokov zabezpečujeme stabilnú a prosperujúcu komunitu.

Hoci Maďari na Slovensku tvoria aj dnes najväčšiu národnostnú menšinu na Slovensku, ich počet postupne klesá a strácajú priestor. Na Slovensku dnes žije podľa odhadov približne 510 tisícová skupina s väzbami na maďarský národ (podľa oficiálneho sčítania je to 458 tisíc). Tých, ktorí ovládajú maďarský jazyk na úrovni materinského jazyka je podstatne viac. Podľa oficiálnych čísiel 508 tisíc. V poslednom desaťročí pred rokom 2011 bol úbytok príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny vysoký – podľa oficiálnych údajov ich počet klesol približne o 60 tisíc, čo je 12%. Aj najoptimistickejšie odhady hovoria o úbytku minimálne 30 tisíc občanov maďarskej národnosti, čo predstavuje podiel 6%. Jediná etnická skupina s maďarskými väzbami, ktorej počet vykazuje nárast, sú maďarskí Rómovia, ktorí môžu tvoriť dnes v rámci maďarskej národnostnej menšiny 12%. Oslabovanie maďarského jazyka však aj túto skupinu motivuje k zmene dorozumievacieho jazyka.

Tento dokument sa pokúša odpovedať na otázky ako je možné spomaliť, zastaviť, resp. zvrátiť tieto negatívne tendencie a ako sa dá vybudovať udržateľné a hodnotné spoločenstvo Maďarov na Slovensku. Chce predstaviť strategický materiál, ktorý vytvorí šancu na to, aby sa zachovali maďarský jazyk a maďarská kultúra na Slovensku a aby naďalej mohli plniť svoju nezameniteľnú funkciu pri zachovaní stabilného a rozvíjajúceho sa spoločenstva Maďarov na Slovensku. K dosiahnutiu nami navrhovaných cieľov je nevyhnutná snaha o spoluprácu. Pozývame všetkých predstaviteľov spoločenského a politického života, mimovládny sektor, aby v tomto dokumente hľadali tie časti, na ktorých realizácii vedia participovať.

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon ov_madarska_narodnost.pdf76.77 KB
Zdielať: