Minister dopravy Arpád Érsek skontroloval opravu hraničného mosta v Medveďove

Desať dní od uzavretia mostu v Medveďove, spájajúceho Slovensko a Maďarsko uskutočnil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek kontrolu postupu a stavu opravných prác na tejto medzištátnej spojnici. Na moste sa opravuje vozovka v celej šírke a taktiež oprava chodníka. Vozovka mosta tak získa novú izoláciu a kryt a chodník novú povrchovú úpravu.

“Technickému stavu mostov je potrebné venovať pozornosť, pretože v ich prípade obzvlášť platí, že sú spoľahlivé do takej miery, ako sú spoľahlivé všetky ich časti. Tento most je kľúčový, pretože spája štáty, ktoré sú prepojené hospodársky a kultúrne,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Opravu mosta bolo potrebné zrealizovať, pretože v jeho jednom bode nastal úplný rozpad betónu a asfaltovej vrstvy. Na hraničnom moste sa opravuje 38 metrový úsek, vrátane chodníkovej časti mosta na výtokovej strane. Náklady na opravné práce predstavujú 145 184 eur. Most bude opravený a sprístupnený motoristom v plánovanom termíne, 14. októbra 2016. 

Zdielať: