Minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR prijal splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, prijal v priestoroch ministerstva 29. septembra 2016 Lászlóa Bukovszkeho, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Cieľom pracovného stretnutia bolo vzájomne informovanie sa o aktuálnych otázkach súvisiacich s ochranou práv príslušníkov národnostných menšín v Slovenskej republike. László Bukovszky informoval ministra zahraničných vecí o vízii a prioritách Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v nadchádzajúcom období. Zároveň informoval procese prijatia Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020. Miroslav Lajčák vyjadril podporu týmto aktivitám a ocenil úroveň spolupráce s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Zdielať: