Ministerka Lucia Žitňanská na stretnutí s predsedami súdov

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská sa stretla s predsedami okresných a krajských súdov. Na stretnutí predsedov informovala o určení voľných sudcovských miest ako aj o aktuálnych reformných zámeroch pripravovaných ministerstvom. Témou boli aj nové procesné kódexy a opatrenia pri výkonoch rozhodnutí vo veciach maloletých.

Ministerka spravodlivosti s účinnosťou od 1. júla určila 41 voľných sudcovských miest na okresných, krajských súdoch a Špecializovanom trestnom súde. Pri ich určovaní boli zohľadnené najmä avizované odchody sudcov do dôchodku za jednotlivé súdy a dĺžka trvania výberových konaní.

Výber sudcov na tieto miesta pôjde už podľa nových pravidiel.  Od 1. júla totiž nadobudnú účinnosť zmeny vo vyhláške upravujúcej výberové konania na funkciu sudcu, čo bolo jedným z prvých opatrení ministerky L. Žitňanskej po nástupe do funkcie. Pri výberových konaniach budú už aj pri ústnej časti použité jednotné hodnotiace hárky. Zároveň sa zvyšuje váha písomnej časti výberového konania. Nebude sa teda môcť stať, že subjektívnejšia ústna časť pohovoru preváži nad písomnou. Hodnotiace hárky jednotlivých členov výberovej komisie budú napokon zverejňované. Jednoducho sa tak bude dať porovnať postup členov výberovej komisie pri hodnotení konkrétnych uchádzačov.

V prípade výkonov rozhodnutí vo veciach maloletých ministerka L. Žitňanská informovala predsedov súdov o zmenách, ktoré upravuje nová vyhláška a apelovala na dôsledné dodržiavanie predpisov. Jej výzva smerovala zároveň aj k tomu, aby výkony rozhodnutí realizovali sudcovia a vyšší súdni úradníci so skúsenosťami a absolvovanými školeniami v danej agende, aby sa tak v čo najväčšej miere predišlo situáciám ako v medializovanom prípade maloletého Marca.

Témou pracovného stretnutia boli aj nové procesné kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júla. Ide o rozsiahlu zmenu, ktorá sa podstatne dotkne práce a postupov sudcov. Odborníci ministerstva spravodlivosti, ktorí pracovali na rekodifikácii Občianskeho súdneho poriadku, sú pripravení v maximálnej možnej miere pomôcť predsedom súdov ako aj sudcom samotným.

V neposlednom rade boli predsedovia súdov informovaní o reformných zámeroch, na ktorých ministerstvo aktuálne pracuje, konkrétne o pripravovanej úprave exekučných konaní, oddlženia fyzických osôb a úprave platobných rozkazov. Záujmom ministerstva je, aby paragrafové znenie pripravovaných zmien bolo v najbližších dňoch posunuté do medzirezortného pripomienkovania.

Zdielať: