Ministerka spravodlivosti na zasadnutí Súdnej rady

Ministerka spravodlivosti dnes členov Súdnej rady oboznámila so svojimi plánmi v oblasti justície, ktoré vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády. Jej cieľom je zníženie doby súdnych konaní a zvýšenie dôveryhodnosti justície.

„V kontexte súčasného stavu spoločnosti a narastania jej radikalizácie vnímam ako maximálnu prioritu zlepšenie výkonu, zvýšenie autority štátnych inštitúcií. Som zodpovedná za ministerstvo spravodlivosti a v rámci svojich kompetencií urobím maximum pre vytvorenie takých podmienok, ktoré súdnej moci pomôžu zvýšiť svoju dôveryhodnosť“, uviedla pred členmi Súdnej rady ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

V tejto súvislosti chce ministerka spravodlivosti vniesť do všetkých procesov v justícii viac svetla, a to aj v úzkej spolupráci s členmi Súdnej rady.

„Sme pripravení v maximálnej miere komunikovať a spolupracovať so Súdnou radou. Samozrejme, vždy môžu byť otázky a ja predpokladám, že aj budú otázky, na ktoré môžeme mať iné názory. Nemyslím si ale, že iné názory v niektorých otázkach môžu brániť komunikácii alebo spolupráci“, doplnila ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.

Na zasadnutí Súdnej rady ministerka spravodlivosti zároveň odmietla paušalizovanie a dehonestovanie všetkých sudcov (ako to odznelo v parlamentnej rozprave k programovému vyhláseniu vlády). Na druhej strane aj od sudcov samotných a od Súdnej rady zvlášť očakáva, že aj oni sami sa budú aktívnejšie vyrovnávať s problémami vo svojom stave a s problémovými osobami v nej. Ministerstvo spravodlivosti im je pripravené na tejto ceste pomôcť napríklad aj stransparentnením všetkých procesov v justícii, od výberu sudcov, cez ich hodnotenie až po disciplinárne konania, ale aj tým, že prijme zásadné opatrenia na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania.

 

Zdielať: