Ministerka spravodlivosti: Zmena pravidiel pri výbere sudcov

Poslanci parlamentu len minulý týždeň schválili Programové vyhlásenie vlády. Ministerka spravodlivosti už začína s jeho plnením. Do legislatívneho procesu predložila vyhlášku so zmenami vo výberových konaniach na sudcov. Navrhovaná úprava zavedie do výberu nových sudcov jednotný hodnotiaci hárok. Vyhláška zároveň obsahuje aj ďalšie zmeny, ktoré zvyšujú nároky pre vstup uchádzačov do justície.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že v záujme objektívnosti výberových konaní vytvorí jednotný hodnotiaci hárok pre hodnotenie ústneho pohovoru. Ide zároveň o opatrenie, ktoré pred voľbami presadzovala iniciatíva Štrngám za zmenu.

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská tento záväzok z programového vyhlásenia plní. Do medzirezortného pripomienkového konania dnes predložila návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu.

Zmena objektivizuje kritériá na hodnotenie uchádzačov o funkciu sudcu. Výberové komisie budú v zmysle návrhu používať pri výberových konaniach rovnaké hodnotiace hárky s jednotnými kritériami, a to aj pri ústnej časti výberového konania. Doteraz bolo na rozhodnutí člena výberovej komisie, koľko z možných 24 bodov pridelí v ústnej časti danému uchádzačovi. Po novom budú hodnotené zručnosti a schopnosti  jasne špecifikované aj so stanoveným maximálnym počtom bodov za každé kritérium. Zároveň sa zvyšuje maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v objektívnejšej písomnej časti výberového konania. Nebude sa teda môcť stať, že ústna časť pohovoru preváži nad písomnou.

Hodnotiace hárky jednotlivých členov výberovej komisie budú zároveň zverejňované. Jednoducho sa tak bude dať porovnať postup členov výberovej komisie pri hodnotení konkrétneho uchádzača.

„Chcem, aby nové výberové konania na sudcov prebehli už podľa nových pravidiel. Zmeny právnej úpravy výberových konaní v minulosti totiž spôsobili, že prišlo k zníženiu nárokov pre vstup uchádzačov do justície a k zvýšeniu subjektívneho prvku v ich hodnotení. Ten odôvodňuje aj pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti rozhodovania výberových komisií“, uviedla ministerka L. Žitňanská.

Navrhované zmeny sa dotýkajú aj ďalších častí výberového konania. Rozširuje sa napr.  databáza prípadových štúdií z 50 na 100, pričom táto sa podľa potreby obmieňa. Prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nebude môcť už použiť. Zároveň databáza prípadových štúdií nebude po novom zverejnená na webe ministerstva. Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač.

Ďalšou zmenou je, že ani databáza textov v cudzom jazyku, ktoré uchádzač pri výberovom konaní prekladá, nebude už zverejnená na webe ministerstva. Opäť platí, že rovnaké texty sa v tom istom kalendárnom roku vo výberovom konaní nepoužijú.

Navrhovaná účinnosť zmien je od 1. júna 2016.

 

 

Zdielať: