Ministri spravodlivosti chcú pokračovať v diskusii o zriadení úradu európskeho prokurátora

Program slovenského predsedníctva v piatok pokračoval neformálnym zasadnutím ministrov spravodlivosti členských krajín Európskej únie. Rokovania viedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, Lucia Žitňanská. Diskutovalo sa najmä o zriadení Úradu európskeho prokurátora, boji proti počítačovej kriminalite a o elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Dnešnému zasadnutiu predchádzalo neformálne stretnutie ministrov spravodlivosti krajín Východného partnerstva so zástupcami inštitúcií EÚ, ktoré sa konalo už včera 7. júla. Témami diskusie boli protikorupčná politika so zameraním na boj proti praniu špinavých peňazí

Východné partnerstvo je politická iniciatíva, ktorá sa začala na Pražskom summite v máji 2009 a ktorej cieľom je prehĺbiť a posilniť vzťahy medzi EÚ a šiestimi východnými partnermi: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina.

Politická iniciatíva Východného partnerstva je z pohľadu Slovenska dôležitá, keďže od roku 1989 sme prešli transformáciou na demokratické zriadenie a tiež procesom príprav na vstup do EÚ. Skúsenosti Slovenska môžu byť cenné pre tie krajiny, ktoré prechádzajú podobným procesom a čelia podobným problémom, akým sme čelili i my.

Neformálne zasadnutie ministrov spravodlivosti 28 členských krajín Európskej únie  sa uskutočnilo 8. júla. Za účasti podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti, Lucie Žitňanskej a eurokomisárky pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rovnosti pohlavia, Věry Jourovej, európski ministri diskutovali o zriadení Úradu európskeho prokurátora, boji proti počítačovej kriminalite a elektronickej komunikácii v oblasti justície.

Návrh nariadenia o zriadení Úradu európskeho prokurátora si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ. Cieľom diskusie bolo pozrieť sa na Úrad európskej prokuratúry (EPPO) ako na súčasť celku ochrany finančných záujmov  EÚ a zamyslieť sa nad spôsobom, akým môžeme dospieť čo najskôr ku konsenzuálnemu a zároveň efektívnemu riešeniu. Diskusia ukázala, že naďalej pretrváva potreba dohody o stanovení hmotnoprávnej kompetencie EPPO a aj toto rozhodnutie bude mať priamy vplyv na hodnotenie pridanej hodnoty EPPO. Ministri vyjadrili podporu pokračovaniu diskusie o tomto návrhu s tým, že musí ísť o skutočne efektívny nástroj.

Cieľom diskusie o elektronickej justícii so zameraním na využívanie elektronickej komunikácie v cezhraničných prípadoch bolo upriamiť pozornosť ministrov na existenciu nariadenia e-IDAS, možnosti ktoré poskytuje, povinnosti, ktoré z neho vyplývajú, ale aj na otázky, ktoré je potrebné riešiť, aby bolo možné splniť termín september 2018, odkedy budú mať členské štáty povinnosť akceptovať elektronickú komunikáciu zo zahraničia. Jedine tak sa môžeme dopracovať k tomu, že v Európskej únii budeme mať funkčnú cezhraničnú elektronickú komunikáciu v oblasti justície so všetkými benefitmi, ktoré ponúka (zrýchlenie doručovania, zjednodušený výkon cezhraničných dôkazov, pojednávania s účastníkmi v zahraničí formou videokonferencií,...).

„Som rada, že je tu vôľa hľadať spoločné riešenia aj pri takto technicky náročnej, ale súčasne veľmi dôležitej téme. Verím, že politická podpora cezhraničnej elektronickej komunikácie v oblasti justície dnešnou diskusiou nekončí, ale iba začína. Dúfam, že o dva roky budeme vedieť využiť potenciál, ktorý nám nariadenie e-IDAS ponúka“, uviedla v rámci diskusie podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti SR, L. Žitňanská.

Diskusiu uzatvárala téma: počítačová kriminalita – šifrovanie a boj proti trestnej činnosti. Nedávne teroristické útoky v Paríži a v Bruseli opätovne potvrdili skutočnosť, že moderné technológie sú čoraz viac zneužívané i na najzávažnejšie formy trestnej činnosti. Slovenské predsedníctvo prináša túto tému na rokovací stôl pre jej aktuálnosť a potrebu reagovať v aktuálnych prácach aj na problémy súčasnej doby. Orgány činné v trestnom konaní sa stretávajú s problémom šifrovania pri zabezpečovaní elektronických dôkazov pre účely trestného konania. Šifrovanie predstavuje vážnu prekážku úspešného vyšetrovania a trestného stíhania. Cieľom zasadnutia v tomto bode bolo mať čo najotvorenejšiu diskusiu so zameraním na problémové aspekty pre oblasť trestnej justície. Výsledky diskusie sa vyhodnotia, aby sa vytvoril priestor pre členské štáty hľadať možnosti ďalšieho spoločného postupu.

 

Zdielať: