Most-Híd chce zvýšiť bezpečnosť pri lyžovaní na lyžiarskej trati

Poslanci Mostu-Híd Gábor Gál, Andrej Hrnčiar a František Šebej podali návrh novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť fyzických osôb pri lyžovaní na lyžiarskej trati a tým aj ochranu ich zdravia a života.
 Predmetom návrhu zákona je úprava povinností osôb na lyžiarskej trati, aby sa správali tak, aby neohrozili zdravie alebo život sebe ani inému, alebo nespôsobili škodu sebe ani inému. Za tým účelom dodržiavali pravidlá správania sa na lyžiarskej trati vydané prevádzkovateľom lyžiarskej trate. Návrh zákona zavádza povinnosť deťom mladším  ako 15 rokov na lyžiarskej trati počas lyžovania používať ochrannú prilbu. Za porušenie povinnosti zodpovedá zákonný zástupca alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloletého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov. Porušenie povinnosti je priestupkom, ktorý je sankcionovaný pokutou.
Navrhovanú zmenu považujú predkladatelia za dôležitú z dôvodu, že poznatky a skúsenosti ukazujú, že v porovnaní s minulosťou sa podmienky na lyžovanie na lyžiarskych tratiach zmenili. Obľuba lyžovania a snowbordingu sa stále zväčšuje. S rastúcim počtom návštevníkov lyžiarskych tratí sa znižuje aj ich vek a so zimným športom začínajú už malé deti. Okrem toho, v súčasnosti sa čoraz častejšie lyžuje na technickom snehu. Zmena podmienok spôsobila, že následkom kolízii osôb pri lyžovaní na lyžiarskej trati a pádov, čoraz viac dochádza k vážnym zdravotným úrazom a najmä poraneniam hlavy. V záujme zvýšenia bezpečnosti osôb a predovšetkým detí, ochrany ich života a zdravia, je nevyhnutné korigovať správanie sa osôb pri lyžovaní na lyžiarskej trati a platný zákon doplniť o potrebné povinnosti a sankcie za ich porušenie.
Návrh zákona nemá negatívny finančný dopad na štátny rozpočet, rozpočet obcí a vyšších územných celkov. Naopak, možno očakávať nárast príjmu do štátneho rozpočtu.
 

Zdielať: