Most-Híd predstavil návrh Zákona o financovaní politických strán

Predseda strany Most-Híd, Béla Bugár a člen predsedníctva, Gábor Gál, dnes na tlačovej besede predstavili návrh Zákona o financovaní politických strán z dielne Mostu-Híd.

„Na základe nášho sľubu plníme slovo tým, že predkladáme návrh Zákona o financovaní politických strán,“ poznamenal v úvode Bugár s tým, že s touto iniciatívou prichádza strana preto po viac ako roku po voľbách, pretože je pre ňu dôležitý obsah a vykonateľnosť tohto návrhu.
Podľa predsedu akceptovali v návrhu šesť zo siedmych bodov podmienok, ktoré žiadala Transparency International Slovensko od každej politickej strany.  Spomínaný siedmy bod je podľa Bugára veľmi citlivý a neprišlo pri ňom zatiaľ k dohode. Týka sa vytvorenia určitého mechanizmu na viazanie štátnych príspevkov, v určitom objeme, na príspevky sponzorov. 
Šesť bodov obsahuje vytvorenie nezávislého kontrolného orgánu, kde strana navrhuje splnomocnenie NKÚ, ďalej povinné deklarovanie príjmov a výdavkov samotných kandidátov, zavedenie centrálnej evidencie príjmov, zverejňovanie bezodplatného plnenia, zavedenie sankcií pri nesplnení si zákonných povinností a spresnenie majetkových priznaní politikov a pravidelné zverejňovanie ich záujmov.
Bugár záverom povedal, že dnes odoslali spomínaný návrh zástupcom strán Ľudovej platformy ( KDH a SDKÚ-DS ), kde po prerokovaní budú pokračovať v rokovaniach s ďalšími parlamentnými stranami dúfajúc, že bude tento návrh zákona schválený ešte tento rok.
„Predložením tohto zákona chceme spresniť a sprehľadniť financovanie politických strán, kde sme sa snažili zasiahnuť všetky segmenty financovania politických strán a ich kampaní tak, aby ustanovenia boli jasné, nespochybniteľné, vykonateľné a kontrolovateľné“ upozornil Gál s tým, že týmto návrhom novelizujú celkovo osem zákonov, ktoré sa týkajú alebo dotýkajú volieb na Slovensku. 
Konkrétne ide o tri oblasti, ktoré touto novelou upravujú a to samotné financovanie politických strán a ich kampaní, samotné voľby a kontrola cez NKÚ a verejnosť.
Vo financovaní politických strán navrhuje Gál vytvoriť pre účely volieb volebný fond, ktorý bude mať za povinnosť vytvoriť každá politická strana. Z tohto fondu sa budú uhrádzať výdavky na kampaň a voľby. Tento volebný fond sa však odčlení od prevádzkových nákladov. „V prípade, že budú súčasne prebiehať dve volebné kampane, vytvoria sa dva volebné fondy,“ upresnil Gábor Gál s tým, že volebné fondy budú musieť mať vytvorené aj samotní kandidáti, ak budú robiť svoju individuálnu kampaň.
 
Poslanec pokračoval s oblasťou darov, kde budú musieť byť tieto dary zverejňované tak ako doteraz, aj so samotnou identifikáciou daru, kde bude kontrola spadať tiež pod NKÚ a verejnosť. Do kategórie darov budú podľa návrhu spadať aj všetky nepeňažné plnenia, ktoré dostávajú politické strany.
„Novinkou je zavedenie inštitútu, kde v prípade, že člen strany dostane dar, ktorý nie je možné považovať za súkromný dar, sa bude tento dar považovať za dar politickej strane,“ pokračoval poslanec.
V návrhu ďalej strana zavádza aj povinné zverejňovanie členských príspevkov a zjednotenie volebnej kampane pre všetky voľby. Začiatok kampane navrhuje Gál dňom vyhlásenia termínu volieb predsedom NR SR a koniec volebnej kampane by bolo skončením konania sa samotných volieb.
„Za najdôležitejšiu oblasť považujem posilnenie právomoci NKÚ, a to nielen prostredníctvom posilnenia finančných prostriedkov od štátu, ale aj právomocami kontroly všetkých povinností, ktoré vyplývajú pre politickú stranu zo zákona,“ zdôraznil Gál a spresnil, že v prípade, ak príde k závažnému porušeniu povinností, bude NKÚ povinný podať návrh na rozpustenie politickej strany, ktorá zákon porušila.
Sankcie bude môcť NKÚ ukladať aj opätovne a samotné konanie bude verejné a zverejňované na internete NKÚ aj politickej strany.  „Konanie bude môcť iniciovať aj tretia osoba, avšak nie anonymne, nakoľko bude účastníkom konania,“ dodal záverom Gál.
Strana Most-Híd plánuje podať návrh Zákona o financovaní politických strán ešte tento rok, s účinnosťou od 1. januára 2014.
Záznam tlačovej besedy nájdete tu.

Zdielať: