Most-Híd rokoval o dvojjazyčných tabuliach aj v Košiciach

Po minulotýždňovom rokovaní v Komárne sa dnes predstavitelia strany Most-Híd stretli v Košiciach so starostami obcí stredného a východného Slovenska, ktorých sa dotýka otázka dvojjazyčných tabúľ na železničných staniciach. Stretnutie iniciovala strana Most-Híd.

Tak ako v Komárne, aj v Košiciach podpísali zúčastnení starostovia vyhlásenie, kde vyjadrili za dôležité, aby sa na územiach Slovenskej republiky obývaných príslušníkmi národnostných menšín v zmysle Ústavy Slovenskej republiky dôsledne zabezpečovalo uplatňovanie jazykových práv príslušníkov národnostných menšín. Medzi tieto práva patrí aj možnosť označovania železničných staníc a zastávok v jazykoch národnostných menšín. Túto možnosť nám garantuje aj súčasné znenie zákona o používaní jazykov národnostných menšín, avšak pri jeho vykonávaní boli zistené právne a technické prekážky znemožňujúce jeho skutočné presadenie do praxe. Obracajú sa preto na príslušné orgány štátu, najmä na vládu Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby podnikli kroky na odstránenie prekážok pri označovaní železničných staníc a zastávok v jazykoch národnostných menšín. Táto požiadavka smeruje k naplneniu programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého vláda považuje ochranu a podporu rozvoja národnostných menšín za svoje prirodzené poslanie pri formovaní moderného Slovenska. Vyzývajú preto vládu, aby sa skutočne venovala aj tejto otázke, ktorá sa zakladá na opodstatnenej požiadavke príslušníkov národnostných menšín.
 

Zdielať: