Most-Híd zisťuje, ako sa uplatňuje dvojjazyčnosť: Strana oslovila 512 obcí

Strana poslala obciam dotazník ohľadom používania jazyka národnostnej menšiny. Strana Most-Híd v septembri minulého roka zverejnila a predstavila prvú časť strategického dokumentu VÍZIA 2016, ktorá je venovaná národnostnej politike strany pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Dokument sa v samostatnej kapitole zaoberá aj jazykovými právami. Legislatívne riešenia za posledné obdobie len čiastočne zmiernili asymetriu medzi štátnym jazykom a jazykom národnostných menšín. Môžeme konštatovať, že ani v obciach s väčšinovým podielom občanov patriacich k maďarskej národnosti nie sú optimálne využívané, resp. zabezpečené tie práva a povinnosti v používaní maďarského jazyka, ako jazyka národnostnej menšiny, ktoré sú zákonmi garantované. A práve preto si myslíme, že ak je naším cieľom zabezpečiť v obciach určených zákonom na južnom Slovensku stabilný priestor pre používanie maďarského jazyka, je to možné docieliť v prvom rade aktívnym prístupom obcí, ďalšími legislatívnymi zmenami a aktívnym prístupom príslušníkov maďarskej menšiny.
V prvom kroku sa obraciame na obce, aby sme zistili ako sa uplatňujú resp. ako je zabezpečená aplikácia tých jazykových práv, ktoré sú garantované dnešným právnym stavom (Zák. č. 184/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov). Oslovili sme 512 obcí s dotazníkom (dotazník nájdete v prílohe) ohľadom používania jazyka národnostnej menšiny. Naším cieľom je, aby sme na základe spätných informácií vykonali resp. navrhli konkrétne kroky.

Zdielať: