Most-Híd: Antiteroristický balíček súvisí s terorizmom len okrajovo

Lucia Žitňanská
Predstavitelia strany Most-Híd, podpredsedníčka Lucia Žitňanská a poslanec Gábor Gál, na tlačovej besede potvrdili nesúhlasný postoj k antiteroristickému balíčku v navrhovanej podobe

Strana Most-Híd má viaceré výhrady k obsahu, ale aj forme prijímania antiteroristického balíčka. „Pre nás je určujúce zachovanie rovnováhy medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou slobody a súkromia jednotlivca na strane druhej, čo navrhovaný balíček v súčasnej podobe nespĺňa,“ priblížila základné kritérium, ktorým sa  strana Most-Híd pri posudzovaní balíčka riadi, Lucia Žitňanská.  Skutočný dôvodom predloženia antiteroristického balíčka podľa nej nie je bezpečnosť, ale  voľby, keďže Európa čelí teroristickej hrozbe už viac ako desaťročie. Smeru podľa nej stačí, že sa bude o terorizme niekoľko dní rozprávať, aby mohol ľuďom znovu zopakovať, ako ich chráni . „Je to egoistické a cynické zneužívanie nešťastia iných pre svoje vlastné politické ciele,“ uzavrela Lucia Žitňanská.

Protiteroristický balíček je zároveň  podľa Lucie Žitňanskej zmesou rôznych, aj navzájom nesúvisiacich, opatrení. Niektoré podľa nej s terorizmom vôbec nesúvisia a vládny Smer ich tam vložil len preto, že ich nestihol prijať v iných zákonoch alebo sa len chcel vyhnúť pripomienkovému konaniu. „Sú to rôzne ustanovenia týkajúce sa  rozširovania právomocí SIS, VS, či polície, ktoré nemajú žiadny súvis s terorizmom,“ vyhlásila Lucia Žitňanská. Celý balíček je podľa Lucie Žitňanskej  šitý horúcou ihlou a mnohé jeho ustanovenia sú ľahko zneužiteľné.

Podľa poslanca Gábora Gála by už toto boli dostatočné dôvody na odmietnutie návrhov ako celku. „Most-Híd sa však aktívne zapojil do tejto diskusie a pripravil niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré znižujú mieru zneužitia navrhovaných ustanovení,“ uviedol Gábor Gál. Most-Híd navrhuje ponechať súčasnú lehotu 72 hodín pre súdy na rozhodnutie o väzbe, ktorá sa navrhovanou zmenou Ústavy má zvýšiť na 144 hodín. „V prípade polície rozumieme dôvodom na predĺženie lehoty zadržania podozrivého z terorizmu na 96 hodín, keďže je potrebné získavať údaje z databáz zo zahraničia, pri súdoch však žiadne relevantné dôvody vláda doteraz nepredložila,“ zdôvodnil postoj poslanec Gábor Gál.

Druhým návrhom je vloženie ustanovenia, ktoré obmedzí platnosť navrhovaných zmien na 18 mesiacov, čo umožní budúcej vláde vrátiť sa k tejto otázke a prehodnotiť efektívnosť a potrebu jednotlivých ustanovení. „Sme si vedomí, že Smer má dostatok poslancov na to, aby prijali tento obyčajný zákon bez podpory opozície, no snažíme sa čo  najviac zmierniť prípadne negatívne dopady zmeny zákonov na občanov Slovenska,“ doplnil Gábor Gál. Poslanec neočakáva, že tieto pozmeňovacie návrhy v pléne prejdú, čo však bude na škodu občanov Slovenska.

 

Zdielať: