Most-Híd: Byť majstrom bez náradia je nemožné

Iskola
Nový pedagogický program, ktorý nadobudne svoju platnosť v septembri, zavedie do výučby dva staronové predmety

Na prvom stupni je to prvouka, a na druhom stupni základnej školy to bude technika. Podľa odborníčky na školstvo za Most-Híd, Márie Prékop,  tieto dva predmety pedagógovia nebudú môcť realizovať, najmä kvôli nedostatku potrebných prostriedkov a neadekvátnej kvalifikácií. 

„Obidva predmety sú dobre známe, každý sa pamätá na školské záhrady, alebo na dielenskú prácu. Predmet technika bude obsahovať najmä technické poznatky, pričom ostatná časť predmetu bude o vedeniu domácnosti, kde si žiaci môžu osvojiť základy pestovania, spoznajú správne používanie strojov, rozpočtovanie, čiže sa môžu oboznámiť s pracovným životom” -  informovala Mária Prékop. 

„S radosťou vítam „znovuzrodenie” predmetu technika, ale podľa môjho názoru sa vyskytnú viaceré problémy pri jeho realizácií. Hlavným problémom je podľa mňa neadekvátna kvalifikácia pedagógov vyučujúcich tento predmet. Z pedagógov, ktorí v minulosti vyučovali techniku, alebo ju v súčasnosti vyučujú, je kvalifikovaných len 46,7%. O tom ani nehovoriac, že na štátnej úrovni len 49 škôl disponuje k vyučovaniu potrebným vybavením.” 

„Popri tom, že deti budú mať možnosť naučiť sa užitočné teórie a osvojiť si ručné práce, sme v súvislosti s novými predmetmi aj skeptickí. Riešením by bolo, keby ministerstvo zabezpečilo potrebné vybavenie pre školy. Majstrovstvo sa bez náradia ťažko vyučuje, nie to ešte si ho osvojiť. Bez potrebného vybavenia nebudú mať tieto predmety veľký význam. Je to ako hrať futbal bez lopty” - dodala Prékop.  

 

Zdielať: