MOST-HÍD: Dôchodky sú už vyššie

Dôchodca/Nyugdíjas
Presadili sme konkrétne zlepšenia pre dôchodcov. Kým budeme vo vláde, nedopustíme takú nedôstojnú valorizáciu, ako bola pre rok 2016.

Pomoc seniorom je jednou z priorít strany Most-Híd. To, že dôchodcovia sú pre stranu Most-Híd dôležití, sa potvrdilo vstupom strany do vlády. Dôchodky sa výrazne zvýšili – o 8,2 eura. Ak by sa mali dôchodky valorizovať podľa nastavení z obdobia pred voľbami, v tomto roku by sa penzie zvyšovali len približne o 1,3 eura. Ďalej pracujeme na tom, aby aj budúcoročná valorizácia bola primerane štedrá. Kým budeme vo vláde, nedopustíme takú nedôstojnú valorizáciu, ako bola pre rok 2016.

Zastabilizovali a zatraktívnili sme II. dôchodkový pilier

Vzhľadom k víziám o trvalej udržateľnosti dôchodkového systému a možností vyplácania štátnych dôchodkov v budúcnosti pri pohľade na vývoj demografickej krivky na Slovensku, je podľa strany Most-Híd nevyhnutnosťou, aby v krajine fungoval stabilný, atraktívny a plnohodnotný II. dôchodkový pilier. Teda pilier, ktorý bude po dosiahnutí dôchodkového veku pre sporiteľa predstavovať ďalší relevantný finančný zdroj pre dôstojný život v starobe.

To, že ľudia sa nechcú spoliehať iba na štátne dôchodky potvrdzuje aj fakt, že súčasťou II. dôchodkového piliera je dnes až približne 1,35 miliónov ľudí, ktorí v ňom majú svoje úspory v celkovom finančnom objeme predstavujúcom vyše 7 miliárd eur. Keďže predchádzajúca legislatívna úprava takmer nikomu neumožnila slobodne sa rozhodnúť, ako naloží so svojimi úsporami po dosiahnutí dôchodkového veku. Preto sme iniciovali zmeny v legislatíve, vďaka ktorým sa II. dôchodkový pilier zastabilizuje a stane sa pre sporiteľov atraktívnejším.

Po splnení jednoduchej podmienky (po dosiahnutí dôchodkového veku byť zabezpečený aspoň na úrovni priemerného dôchodku - v súčasnosti je to približne 425 eur), ktorú sme v zákone presadili, získa možnosť slobodnejšie sa rozhodovať o svojich úsporách v II. pilieri výrazne viac ľudí ako doteraz. Tí sa budú môcť sami rozhodnúť, či si za svoje úspory kúpia doživotný dôchodok, nechajú si peniaze vyplácať v splátkach, použijú ich na operáciu, liečenie či na riešenie inej životnej situácie, alebo si svoje úspory nechajú ďalej zhodnocovať v II. pilieri ako svoju železnú rezervu.

Most-Híd nezabudol ani na starodôchodcov, ich dôchodky sa prepočítajú smerom nahor

Kým budeme vo vláde, nedopustíme takú nedôstojnú valorizáciu, ako bola pre rok 2016. Strana Most-Híd dlhodobo poukazuje na problémy časti starodôchodcov. Mnohí sa totiž cítia skutočne roky ukrivdení, pretože ak by išli do dôchodku podľa predpisov platných od roku 2004, mali by citeľne vyšší dôchodok. Dlhodobo sme poukazovali na skrivodlivosť, ktorú starodôchodcovia pociťujú. Ich problém sa po dlhých rokoch definitívne vyrieši až účasťou Most-Híd vo vláde, kde máme možnosť reálne ovplyvňovať dôchodkovú politiku. Viac ako 100-tisíc starodôchodcov po dlhých 13-tich rokoch môže očakávať, že sa im dôchodky konečne prepočítajú smerom nahor. Keďže si uvedomujeme, že po toľkých rokoch už nie je nijako možné v tejto veci dosiahnuť úplnú nápravu, vnímame tento krok voči dotknutým starodôchodcom skôr ako určité gesto. Sme však presvedčení, že bolo našou morálnou povinnosťou týmto ľuďom aspoň takto pomôcť. Strana Most-Híd pracuje na ďalších návrhoch, ktoré seniorom reálne pomôžu. Chceme presadiť, aby seniori pracujúci na dohodu pri zárobku do 200 eur boli oslobodení od odvodov podobne ako je to pri študentoch. 

 

 

Zdielať: