Most-Híd: Európske problémy sú aj problémami Slovenska

Stanovisko strany k otázke povinných kvót pre imigrantov.

Popri pochopiteľnej ľudskej dimenzii sa na otázku kvót pre imigrantov pozeráme aj ako na akt solidarity s niektorými členskými krajinami EÚ. Musíme si zvykať, že členmi Európskej únie sme nielen pri čerpaní eurofondov, ale aj pri riešení európskych problémov. Ak očakávame, aby boli južní členovia EU solidárni s problémami, ktoré sú dôležité pre nás, tak aj my musíme byť solidárni s nimi. Pokiaľ nie je na stole iný náš príspevok k vyriešeniu situácie s imigrantmi, ktorí sa momentálne nachádzajú v Taliansku a Grécku, ako prijať 800 imigrantov, vieme to ako krajina zvládnuť. Hoci ho nepovažujeme za systémové riešenie a vnímame ho predovšetkým ako akt solidarity s krajinami (s Talianskom a Gréckom), ktoré si príval imigrantov bez takejto pomoci už nevedia vyriešiť. Zároveň však podľa nášho názoru treba urýchlene hľadať na úrovni EÚ riešenie, ktoré zabráni prílevu ďalších tisícok imigrantov cez Stredozemné more, pretože na tento problém kvóty v budúcnosti nestačia. Problémy afrických štátov treba riešiť na mieste, kde vznikajú, pričom pozitívne príklady už existujú. Len takýto postup môže dlhodobo redukovať aj migračný tlak na Európu.

Postoje Slovenska v imigračnej politike EÚ by mali vychádzať aj z faktov a historických skúseností našej krajiny, z ktorej za minulé storočie odišlo takmer milión ľudí za lepším životom na Západ. Slovenská republika musí byť solidárna s ľuďmi, prenasledovanými z politických, alebo náboženských dôvodov. Ak niekto z týchto utečencov požiada na Slovensku o azyl, každý prípad budeme musieť posudzovať individuálne. Most-Híd omieta kolektívne riešenia.

Zdielať: