Most-Híd: Hrozba prepúšťania v elektrárni Vojany stále trvá

Béla Bugár v závode SE Vojany / Bugár Béla a vajáni hőerőműben
Predseda Most-Híd Béla Bugár a poslanec Elemér Jakab sa dnes stretli s riaditeľom závodu SE Vojany Ondrejom Marcinčákom, ďaľšími členmi vedenia závodu a so zástupcom odborov, s ktorými hovorili o možnostiach zachovania výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni Vojany.

„Hrozba, že elektráreň Vojany prestane vyrábať elektrickú energiu stále trvá,“ uviedol to na dnešnej tlačovej besede v Košiciach predseda Most-Híd Béla Bugár. Podľa neho sú tak ohrozené stovky pracovných miest na Dolnom Zemplíne. „Tepelná elektráreň Vojany je pritom jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne, teda koniec výroby elektrickej energie by znamenal vážny zásah do života celej oblasti,“ doplnil Béla Bugár. Podľa neho vláda pritom avizovala pomoc slabým regiónom, zdá sa však, že to v tomto prípade bude skôr naopak. Podľa predstaviteľov Most-Híd tento región má možnosť ďaľšieho rastu zamestnanosti priamo v okolí elektrárne Vojany. V blízkosti elektrárne sa totiž nachádza 2-3 tisíc ha podmočenej pôdy, vhodnej na pestovanie rýchlorastúcej drevnej hmoty, použiteľnej na spaľovanie štiepky v elektrárni. Takáto poľnohospodárska činnosť by zabezpečila ďaľšie pracovné miesta.

Stretnutie s riaditeľom závodu sa uskutočnilo po tom, čo odpoveď premiéra na interpeláciu poslanca Eleméra Jakaba potvrdila zámer ministerstva hospodárstva a SE, a.s. prehodnotiť ďalšiu výrobu v tomto závode. „Informácie, ktoré som získal od premiéra, ako aj od ďaľších ľudí, nasvedčujú tomu, že nezamestnanosť na Dolnom Zemplíne v prípade odstávky elektrárne Vojany narastie. Som presvedčený, že v ekonomicky slabších regiónoch povinnosťou dotknutých orgánov je udržať počet pracovných miest, aj za cenu menších ekonomických strát.“ vyhlásil poslanec Most-Híd Elemér Jakab. Podľa neho týmto krokom vláda ukazuje, ako jej skutočne záleží na rozvoji slabších regiónov na Slovensku. „Namiesto sociálnych balíčkov by vláda mala prijímať systémové opatrenia, ktoré by prispeli k vytváraniu nových pracovných miest.“ dodal na záver poslanec Jakab.

Zdielať: