Most-Híd k rokovaniam o novom jadre Európskej únie

Strana Most-Híd sa jednoznačne hlási k poznaniu, že strategickým záujmom Slovenskej republiky je byť súčasťou novo sa formujúceho jadra európskej integrácie, o ktorom začali diskusiu najdôležitejšie členské krajiny Európskej únie.

Strana Most-Híd si uvedomuje, že prežitie malých štátov v geopoliticky komplikovanom regióne, navyše v turbulentných časoch, ktoré Európu zrejme čakajú, bude závisieť od ich spojenectiev a inštitucionálnych väzieb. Ide o tie spojenectvá a väzby, ktoré už existujú, ale aj o tie, ktoré z diskusie o budúcom jadre EÚ vzídu. Diskusia o ďalšej integrácii v jadre Európskej únie je priamym dôsledkom série kríz, ktorými Európska únia doposiaľ prechádzala, a ktorým stále čelí – ďalšia integrácia má byť odpoveďou na otázku, ako môžu štáty únie ďalším krízam účinnejšie spoločne odolať. Pre Slovenskú republiku je kľúčové byť súčasťou tejto spoločnej odpovede. Je jasné, že detailné kontúry toho, kto všetko bude súčasťou toho jadra a ktorých konkrétnych aspektov fungovania Európskej únie sa budúca integrácia bude týkať, sa ešte iba rodia. Strana Most-Híd vyjadruje však presvedčenie, že Slovenská republika sa má uchádzať o miesto pri rokovacom stole, pri ktorom sa bude nové jadro EÚ tvoriť a má sa usilovať o to, aby bola jeho súčasťou. Iba tak môže mať vplyv na budúcu podobu Európskej únie a tým aj na svoju vlastnú budúcnosť. Môžeme to tvrdiť aj na základe toho, že dnes je Slovenská republika súčasťou všetkých projektov, ktoré tvoria jadro EÚ – spoločného trhu, eurozóny, aj Schengenského priestoru – a všetky znamenali pre Slovensko a jeho občanov prínos.

Strana Most-Híd vníma veľmi citlivo krízy, ktoré poznačili prostredie Európskej únie v posledných rokoch. Ide jednak o ekonomické a finančné krízy – najmä v prostredí eurozóny – ale aj o zmenené bezpečnostné prostredie Európy. Dnešná Európa je menej bezpečná najmä pre agresívny návrat súčasného Ruska ku geopolitickým ambíciám a praktikám z čias studenej vojny. Treba však vidieť aj hrozby vyžarujúce z blízkovýchodných konfliktov, vrátane možnosti ďalších ťažko zvládnuteľných migračných vĺn a eskalujúceho terorizmu. Účasť na kolektívnej bezpečnosti pre Slovenskú republiku znamená najmä silné NATO v našom regióne, plnenie prijatých záväzkov najmä v oblasti financovania a modernizácie ozbrojených síl, a účasť Slovenska na najdôležitejších operáciách Aliancie. Ale bezpečnostný rozmer má aj spoločné a inkluzívne budovanie „jadra EÚ“ so slovenskou účasťou. Oblasť bezpečnosti a obrany je práve tá, kde sa očakáva najdynamickejší vývoj smerom k jadru v najbližších mesiacoch. V septembri majú byť schválené kritériá vstupu do tzv. Permanentnej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a už aj konkrétne projekty bezpečnostnej, obrannej a vojenskej spolupráce. Slovenská republika sa, podľa názoru strany Most-Híd, musí snažiť, aby tie kritériá splnila a bola súčasťou tohto prvého viditeľného projektu „jadra EÚ“.

Strana Most-Híd očakáva, že sa v kontexte diskusie o jadre Európskej únie otvoria aj iné témy a oblasti, ako napríklad energetická únia a podobne, a Slovensko musí byť pripravené podieľať sa na týchto projektoch. V diskusii o budúcom jadre príde určite aj na nedostatky tých integračných projektov, ktorých je Slovenská republika súčasťou – fungovania spoločného trhu, eurozóny, aj Schengenského priestoru. Podľa názoru strany Most-Híd musí byť Slovenská republika pripravená prijať aj ďalšie záväzky a obmedzenia, napríklad v podobe fiškálnej či bankovej únie, ktoré budú potrebné pre udržanie silnej a stabilnej spoločnej meny. Musí sa tiež pripraviť na to, že Schengenský priestor, ktorého je Slovensko súčasťou, je projekt, ktorý vznikol pred dopadom migračnej krízy a nebol na ňu pripravený, a bude teda potrebné viaceré jeho aspekty, vrátane ochrany vonkajších hraníc priestoru, revidovať. Bude sa to nevyhnutne týkať aj Slovenskej republiky, ktorá je hraničným štátom Schengenského priestoru.

Strana Most-Híd je presvedčená, že podozrievavý a nepriateľský postoj k Európskej únii, k centrálnym európskym inštitúciám a k diskusii o ďalšej európskej integrácii, ktorý vidno u politických predstaviteľov niektorých susedných štátov, ale aj na domácej politickej scéne, je prejavom nerozumu, geopolitickej krátkozrakosti a nepochopenia hrozieb, ktorým Európa, a zvlášť región strednej Európy a Slovensko, čelia. Pre Slovensko by bol takýto postoj potenciálne prvým krokom mimo priestor budúcej Európskej únie a k existenčnému ohrozeniu. Podľa strany Most-Híd členstvo v jadre európskej integrácie nemá pre Slovenskú republiku nijakú rozumnú ani bezpečnú alternatívu.

Zdielať: