Most-Híd: Keď vrtieť psom v školstve je skutočnosťou

Iskola
Mária Prékop, odborníčka na školstvo za Most-Híd a riaditeľka Spojenej školy Zoltána Fábryho v Rožňave tvrdí, že rámcový učebný plán je unáhlený, takpovediac šitý horúcou ihlou a obchádza všetku logiku.

„Dlho očakávaný rámcový učebný plán obsahuje veľa chýb, nehovoriac o tom, že poskytuje minimálny priestor pre národnostné školy. Z toho, čo sme v školskom programe požadovali sme dostali len jednu hodinu, po štvrtom ročníku ani to. Zmeny v rámcovom učebnom pláne sú bezpredmetné, keďže jeho 95,56 percentná časť je daná,” povedala Mária Prékop.

Podľa jej slov spomínané zmeny v praxi fungujú zle.„Najprv zaviedli povinný anglický jazyk pre žiakov prvého stupňa, až potom začali so školením pedagógov. Zvýšili počet vyučovacích hodín pre prirodovedné predmety, chýbajú však pedagógovia,” zdôraznila, pričom dodala: „Podľa mňa je to presne ten prípad, keď sa vrtí psom. Najprv by bolo nutné urobiť potrebné referomy na úrovni vysokých škôl, zabezpečiť dostatočnú úroveň prípravenosti budúcich učiteľov, len potom môže prísť k zmysluplnej zmene na základných a stredných školách,” dodala Mária Prékop.

Strana Most-Híd sa vzelávacej politike, vrátane návrhov riešení na zlepšenie situácie v školstve, zaoberá vo svojom strategickom dokumente Občianska vízia 2016.

Zdielať: