Most-Híd má najlepší program pre zdravotníctvo

Podľa Health Policy Institute (HPI), ktorý hodnotil volebné programy jednotlivých strán pre sektor zdravotníctva, patrí program strany Most-Híd medzi najlepšie.

Kapitola programu Občianska vízia Zdravotníctvo získala najlepšie hodnotenie spomedzi programov politických strán kandidujúcich do parlamentu. Strana Most-Híd vníma zdravotníctvo ako sektor, ktorý je veľkou výzvou pre verejnú politiku štátu. Hlavným cieľom musí byť zlepšovanie zdravia obyvateľstva, vysoká spokojnosť občanov so zdravotnou starostlivosťou a stabilné finančné krytie na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Náš program dôsledne formuluje evolučné zmeny na zlepšenie systému.

Posledné štyri roky v tejto oblasti možno označiť za premrhané roky, keďže neprišlo k žiadnym systémovým reformám a rezort bol skôr poznačený podozreniami z korupcie a neefektívnym vynakladaním verených zdrojov. Strana Most-Híd má vo svojom programe sériu návrhov, ktoré dokážu účinne riešiť súčasnú situáciu. Medzi prvé tri opatrenia, ktoré by strana zaviedla by patrili elektronizácia a zavedenie DRG pre transparentnosť, zadefinovanie maximálnych lehôt na čakanie pre pacientov a sprístupnenie dostupných údajov o výsledkoch poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nielen pre zdravotníctvo, ale pre celý verejný sektor je potrebné prijatie protikorupčného balíčka, ktorého presadením dokážeme ušetriť významné verejné zdroje. Tie môžu byť následne využité na dôležité systémové zmeny v rezortoch.

Zdielať: