Most-Híd: Našim cieľom bola dlhodobá spolupráca a odstránenie roky trvajúceho napätia

Možnú dohodu a spoločný postup vo voľbách do VÚC sme vnímali ako symbolický prvý krok dlhodobej spolupráce a budovania partnerského vzťahu. Naďalej sme presvedčení, že nedôveru voličov oboch strán je možné odstrániť, respektíve znížiť vyjadrením úmyslu o dlhodobú partnerskú spoluprácu. SMK počas dvojkolového rokovania podobnú vôľu nepreukázala a rozhovor zúžila na možnú spoluprácu vo voľbách do samosprávnych krajov. Rokovania strán Most-Híd a SMK teda nepriniesli dohodu o koalícii na celoštátnej úrovni, možnosť uzatvoriť predvolebných dohôd nevyužili ani regionálne štruktúry.

"Môj názor sa nezmenil. Môžem zopakovať len to, čo som povedal  po neúspešnom trojhodinovom rokovaní. Premárnili sme historickú šancu," povedal predseda strany Most-Híd. Nepochopenie a odmietnutie tejto ponuky podľa Bugára bude mať vplyv aj na voľby na ďalších úrovniach.

Most-Híd bezprostredne po ostatných parlamentných voľbách, čiže na začiatku nového volebného cyklu,  poukázal na možnosť prirodzenej spolupráce na rôznych úrovniach, po prípade aj v ďalších voľbách do NR SR. Bol by to prirodzený proces bez osočovaní najmä počas predvolebnej kampane, ktoré voličov znechutia a zneistia.

SMK je etnickou, čisto maďarskou stranou. Je to úplne legitímne, rovnako ako to, že Most-Híd je občianskou stranou, založenou na princípe spolupráce väčšinového národa s národnostnými menšinami.  Každá strana robí politické rozhodnutia, ktoré sú založené na týchto princípoch. Tieto princípy nie sú protichodné ale v prípade možnej spolupráce jeden princíp nemôže prevyšovať nad tým druhým.  "SMK je maďarská strana, všetky svoje rozhodnutia podriaďuje etnickému princípu. Strana Most-Híd je založená na občianskych princípoch, prirodzene obhajuje práva každého", dodal Béla Bugár. 

Zdielať: