Most-Híd: Nie je možné tolerovať „čierne stavby“

Peter Krajňák, poslanec Prešovského samosprávneho kraja za Most-Híd tvrdí, že otázka výstavby tzv. čiernych stavieb je popri problémoch súvisiacich so zamestnávaním obyvateľov marginalizovaných a sociálne zaostalých komunít jedným z najvypuklejších

Čierne stavby sú podľa krajského poslanca dlhodobým problémom samospráv minimálne pre tri subjekty: vlastníka, obyvateľov nelegálnej stavby a miestnej samosprávy. Obyvatelia nelegálnych obydlí podľa jeho slov nemajú list vlastníctva ani nájomné zmluvy. „Vlastníkovi tak vzniká problém pri výkone jeho vlastníckych práv, pričom v mnohých prípadoch nie je na strane nelegálneho obyvateľa vôľa, často však ani reálna možnosť, zabratý pozemok kúpiť a natrvalo ho vysporiadať. Problém sa tak často odsúva a nerieši, protizákonný stav sa neraz dedí a konzervuje,“ vysvetľuje Peter Krajňák.
 
V každej lokalite je tento problém špecifický. „Niekde je možné počítať so zámenou pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom, inde dokáže obec pozemky sama zameniť, alebo aj  vykúpiť. V mnohých prípadoch je však potrebná aktívna politika štátu pri procese odškodňovania a vysporiadania pozemkov,“ zdôrazňuje Peter Krajňák s tým, že ruka v ruke s týmto opatrením musí ísť konkrétna podpora pri budovaní legálnych obydlí.  „Pomôcť možno pri vybavovaní povolení či projektov, prípadne na úrovni systémového opatrenia a to tak, že ľuďom v hmotnej núdzi bude ponúknutá výhodná pôžička na stavebný materiál,“ dodáva Peter Krajňák.

Zdielať: