Most-Híd: Oddialenie dokončenia cesty R2 je neprijateľné!

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) rozhodnutím posunúť termín dokončenia rýchlostnej cesty zo Zvolena do Košíc až o 25 rokov dala facku predovšetkým občanom južného Slovenska.

Medializované informácie o tom, že v súvislosti s vyhodnotením možností financovania NDS výrazne posúva predpokladané termíny dokončenia úseku rýchlostnej cesty R2 zo Zvolena do Košíc, sú pre stranu Most-Híd neakceptovateľné.  „Nemôžeme súhlasiť s oddialením výstavby rýchlostnej komunikácie  R2, ktorá má spojiť úsek na trase Lučenec – Rimavská Sobota - Rožňava – Moldava – Košice. Každému je jasné , že nikdy nie je dosť finančných prostriedkov, ktoré sa len tak dajú použiť na výstavbu rýchlostných ciest. V tomto prípade, si je ale nutné uvedomiť, že sa ide časť Slovenska, kde je najväčšia miera nezamestnanosti – a to  viac ako 20 percent. A práve na tejto trase sa priamo napájajú cesty, ktoré zabezpečujú aj medzinárodnú prepravu smerom do Maďarska,“  upozornil poslanec NR SR za Most-Híd, Árpád Érsek.

Ako pripomenul, aj na základe rozhovorov s predstaviteľmi rezortu dopravy bol za to, aby sa vypracoval dopravný generel, ktorý by stanovil poradie výstavby ciest podľa štyroch kľúčových ukazovateľov.

„Mali by sa zohľadňovať predovšetkým faktory ako je hustota dopravy, náročnosť výstavby, ekonomický efekt pre dané územie a možnosti  financovania. Pokiaľ by bol tento návrh akceptovaný, hneď by mal každý jasno v tom, že kedy a kde sa bude stavať komunikácia rôzneho druhu. Myslím, že toto by malo byť záväzné pre každú – teda aj nastupujúcu vládu.“

Podľa Arpáda Érseka dokončenie predmetného úseku R2 by významne pomohlo predovšetkým občanom južného Slovenska, ktorí aj pre nedostatočnú infraštruktúru zápasia s nezamestnanosťou. „Rozhodnutie NDS posunúť termín až o 25 rokov, preto vnímam ako obrovskú facku týmto ľuďom,“  dodal poslanec NR SR za Most-Híd.

Zdielať: