Most-Híd: Podporujeme koncepčnú výstavbu cyklotrás

Na východe krajiny je veľkou témou výstavba medzinárodnej cyklotrasy tzv. EuroVelo 11, ktorá prechádza obcami v Prešovskom a Košickom kraji. Cyklotrasa je celoeurópsky projektom, ktorý má spájať Nórsko s Gréckom tzv. východnou trasou.

Strana Most-Híd stála a bude stáť na strane podpory alternatívnych foriem dopravy v jednotlivých regiónoch Slovenska. Podľa poslanca Prešovského samosprávneho kraja Petra Krajňáka chce strana podporovať zdravý životný štýl, ktorý sa stal súčasťou života v niektorých krajinách Európy. Na premiestňovanie obyvateľov sa dnes používajú alternatívne zdroje prepravy, kde popri motorovej doprave dominuje preprava bicyklami nie len ako prostriedku rekreácie, ale aj prepravy do školy či zamestnania. “Sme presvedčení, že treba oveľa výraznejšie investovať do siete cyklotrás, nakoľko sú neporovnateľne lacnejšie ako nové cestné komunikácie,” uviedol poslanec Prešovského samosprávneho kraja Peter Krajňák. Podľa neho rozvoj a výstavba cyklotrás môžu mať pozitívny účinok na vidiecky turizmus vo východných a južných regiónoch Slovenska.

 

Výstavba cyklotrás je podľa Krajňáka jednou z veľkých tém, ktorá sa dostáva do popredia v súvislosti s čerpaním európskych zdrojov v novom programovom období 2014-2020. „Za cyklotrasy musí byť nie len formálne, ale aj reálne zodpovedné ministerstvo dopravy, ktoré v spolupráci so samosprávnymi krajmi by malo zintenzívniť výstavbu hlavných cyklotrás tam, kde chýba základná os cyklistickej siete,“ vyzval na aktívnejšiu spoluprácu ministerstvo dopravy Krajňák. Kým v nedávnej minulosti sa cyklotrasy podporovali najmä z Operačného programu cezhraničnej spolupráce napr. s Maďarskom, Poľskom či Českom, dnes musí byť podľa neho v našom záujme vybudovať cyklotrasy vo vnútorných územiach štátu a zamerať sa na tie regióny, kde obyvateľstvo dokáže a chce využívať tento spôsob prepravy. 

Zdielať: