Most-Híd: Pre málotriedky sme získali potrebný čas, tento rok nezaniknú

Poslanec NR SR Árpád Érsek pozmeňujúcim návrhom k novele školského zákona dosiahol odloženie účinnosti ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy.

Na základe vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý dnes schválil parlament, mali byť od 1. septembra tohto roku zrušené málotriedky.

Účinnosť ustanovenia zákona, ktorým sa upravujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy sa však nateraz odkladá a to vďaka iniciatíve strany Most-Híd. „Tešíme sa, že vláda schválila náš pozmeňujúci návrh a tak rodičia ani deti navštevujúce málotriedky sa nemusia obávať, že už po týchto letných prázdninách ich triedy zrušia. Na získanie relevantných informácií o počte žiakov v základných školách, ako aj na opakované prehodnotenie dopadov, ktoré zrušenie málotriedok so sebou prináša, sme takto získali potrebný čas – a to až do 1. septembra 2016. Zároveň platí, že tento problém bude mať za úlohu vyriešiť súčasná aj budúca vláda,“ reagoval Árpád Érsek.

Poslanec NR SR za Most-Híd zároveň neskrýval sklamanie nad tým, že poslanci ku školskému zákonu nepovažovali za dôležité akceptovať ďalšie dva pozmeňujúce návrhy Most-Híd. „Vláda zjavne nemá záujem na tom, aby učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín odbremenila od zbytočnej administratívnej záťaže a v konečnom dôsledku pomohla k vyššej kvalite vyučovacieho procesu na menšinových školách,“ reagoval Árpád Érsek na margo neúspešných pozmeňujúcich návrhov.

V jednom z nich Érsek navrhoval, aby sa vnútorná pedagogická dokumentácia na menšinových školách viedla iba v jazyku menšiny. V druhom jeho kolega Péter Vörös navrhoval, aby sa štátny vzdelávací program, vzdelávacie štandardy a rámcove učebné plány pre menšinové školy do vyučovacích jazykov národnostných menšín automaticky prekladali.  „To, by výrazne uľahčilo prácu týmto učiteľom,“ zdôvodnil svoj pozmeňujúci návrh Péter Vörös.

Zdielať: