Most-Híd: Protipožiarnu politiku je nutné prehodnotiť

Gábor Gál
Vzhľadom k tomu, že v niektorých regiónoch nastali významné spoločensko-hospodárske zmeny týkajúce sa priemyselnej výroby, je nevyhnutné prehodnotiť personálno-technické zázemia dotknutých hasičských útvarov

Strana Most-Híd žiada, aby vláda v záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov čo najskôr aktualizovala súčasnú protipožiarnu politiku, keďže v niektorých regiónoch nastali v oblasti priemyslu významné spoločensko-hospodárske zmeny. „Žiadame predovšetkým prehodnotenie personálno-technického posúdenia tých regionálnych hasičských útvarov, ktoré sú podľa nášho názoru poddimenzované. Príkladom toho, bol aj nedávny prípad v Galante, kde obrovský požiar zachvátil tamojšiu halu na výrobu polystyrénu,“ uviedol poslanec NR SR za Most-Híd Gábor Gál. 

 

Zdielať: