Most-Híd: Rešpektovanie ľudských práv je barometrom demokracie, nemôže spoločnosť rozdeľovať

Na Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorú dnes schválila vláda, sa zreteľne odráža absencia postu podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý vláda Roberta Fica zrušila, čím vydala jasný signál o svojom vzťahu k tejto dôležitej agende.

Most-Híd rešpektuje rozmanitosť našej spoločnosti a uvedomuje si aj dôležitosť tejto prierezovej agendy. Vo svojom programovom dokumente Občianska vízia 2016 preto navrhuje zriadiť post podpredsedu vlády s významnými kompetenciami v oblasti ľudských práv.

Napĺňanie vládou schválenej stratégie má koordinovať minister spravodlivosti bez kompetencií podpredsedu vlády, čím sa súčinnosť s ostatnými orgánmi značne sproblematizuje. Práve preto Most-Híd nevidí záruku ďalšieho úspešného pretavenia stratégie do konkrétnych akčných plánov jednotlivých rezortov.

Podľa Most-Híd nie je náhodné, že Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR, bola vládou prijatá až niekoľko dní po neúspešnom referende, ktoré výrazne spolarizovalo slovenskú spoločnosť. Diskusia, ktorú prijímanie stratégie vyvolalo, by mala byť pri formulovaní akčných plánov rezortov oveľa konkrétnejšia a s ohľadom na podstatnú časť občanov, ktorých sa dotýka, by si zasluhovala zodpovednejší prístup tak zo strany vlády, ako aj občianskych aktivistov či dotknutých spoločenských skupín. Rešpektovanie ľudských práv je barometrom demokracie a nemôže spoločnosť rozdeľovať.

Zdielať: