Most-Híd: Rómske tradície sú významnou hodnotou pre Slovensko

Vavrek István
Posilneniu identity a kvality spolunažívania s väčšinovým národom by pomohlo, keby minimálne v etnicky zmiešaných regiónoch tvoril súčasť školskej výchovy aj učebný program o rómskej kultúre a o rómskych dejinách regiónu.

Pre Rómov je práve kultúra tým prvkom, ktorý im umožňuje nájsť pozitívny vzťah k svojmu pôvodu a k vlastnej identite. „Práve preto štátna podpora kultúry rómskej menšiny nie je len záležitosťou kultúrnej politiky, ale aj integračnej. Občania, ktorí sú hrdí na svoju identitu, sú viac motivovanými aj integrovanými členmi spoločenstva. Pritom rómske tradície sú takou hodnotou, ktorá rozšíri kultúrne bohatstvo a dedičstvo Slovenska,“ uviedol v stanovisku strany Most-Híd k dnešnému Medzinárodnému dňu Rómov István Vavrek.

Podľa strany by posilneniu identity a kvality spolunažívania s väčšinovým národom pomohlo, keby minimálne v etnicky zmiešaných regiónoch tvoril súčasť školskej výchovy aj učebný program o rómskej kultúre a o rómskych dejinách regiónu. Toto učivo by mohlo byť súčasťou občianskej výchovy alebo vlastivedy.

„Z pohľadu prežitia rómskych tradícií by bolo vhodné aj posilnenie siete umeleckých škôl v regiónoch, kde žije väčšia rómska komunita. Rómske umenie je nielen všeobecne známou a obľúbenou značkou, ale je tradičným integračným kanálom pre Rómov,“ dodal István Vavrek, ktorý zároveň poukázal na programový dokument Občianska vízia, v ktorom Most-Híd predstavil viacero možností ako robiť lepšiu rómsku politiku.

Zdielať: