Most-Híd: Rozumná vláda podporuje domácu kvalitu

Podľa strany Most-Híd je nedostatočná podpora domácich výrobcov a spracovateľov jednou z príčin vyľudňovania vidieka a nedostatku pracovných miest. V programe Občianska vízia navrhuje viacero systémových zmien, ktoré by mali zvrátiť tento nepriaznivý trend.

Jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré presadzuje strana Most-Híd je podpora miestnych produktov. Znamená to, že poľnohospodársky produkt sa musí vypestovať, spracovať a predávať v rámci jedného regiónu. Znamená to, že tieto produkty by prinášali nielen vyššiu pridanú hodnotu, ale aj nové pracovné miesta na vidieku, o ktorú dnes často prichádzame tým, že väčšina našej domácej produkcie sa vyváža na spracovanie do zahraničia.

Preto je podľa nás potrebné uplatniť zdravý sedliacky rozum pri navrhovaných riešeniach. Tie pomôžu nášmu poľnohospodárstvu, ľuďom žijúcim na vidieku, ale aj celkovému oživeniu krajiny. Ďalej navrhujeme podporiť myšlienky ako podpora priameho predaja z dvora, vidiecky turizmus, či branding mikroregiónov. Sme presvedčení, že takéto systémové zmeny pomôžu nielen regiónom, ale celej krajine.

Videá: 
Most-Híd: Rozumná vláda podporuje domácu kvalitu
Zdielať: