Most-Híd a Sieť chcú dať vláde veto pri predaji strategického majetku

Lucia Žitňanská
V utorok poslanci Národnej Rady SR Lucia Žitňanská (Most.Híd) a Miroslav Beblavý (Sieť) predložia na septembrovú schôdzu návrh zákona o ochrane národnej bezpečnosti pri zmene vlastníctva strategického majetku.

V prípade významného bezpečnostného rizika by štát získal možnosť predaj strategického majetku zablokovať. Podrobnosti poslaneckého návrhu, ktorého zámer bol uvedený R. Procházkom už v polovici júla, predstavili poslanci na utorkovej tlačovej konferencii 19. augusta 2014.

Strategický majetok, pri ktorého predaji bude môcť vláda zasiahnuť, bude musieť mať strategický význam pre národnú bezpečnosť. Pôjde najmä o oblasti obranyschopnosti, energetickej bezpečnosti alebo zabezpečenia iných dôležitých potrieb Slovenskej republiky. Nebude pritom záležať na tom, či predávajúcim bude slovenská alebo zahraničná právnická osoba. Ak vláda nebude s predajom strategického majetku súhlasiť, nadobudnutie nebude platné.

Návrh zákona predpokladá, že vláda bude posudzovať nielen bezpečnostné riziká, ale aj možné priaznivé dopady pre Slovensko. Rozhodovať sa bude na základe stanoviska Bezpečnostnej rady, ktorej predložia podklady relevantné inštitúcie - ministerstvá, tajné služby, PMÚ a ďalšie. Bezpečnostným rizikom je v návrhu zákona najmä priama alebo nepriama kontrola strategického majetku: - krajinou, ktorá nie je členským štátom EÚ, NATO alebo OECD (týka sa štátnych firiem) - firmou, ktorá bola v predchádzajúcich piatich rokoch postihnutá (kartely, úplatky...) - firmou z krajiny, kde je to v rozpore so zásadnými dokumentmi SR alebo EÚ - firmou z krajiny, odkiaľ už firmy kontrolujú významnú časť obdobného strategického majetku Právo na informácie a účasť na rokovaní vlády by mal mať podľa návrhu dvojice poslancov aj prezident a poslanci povereného výboru NR SR. Rozhodnutie vlády bude môcť napadnúť kupujúci, ale aj 30 poslancov NR SR na Najvyššom súde, avšak nedodržanie vládneho rozhodnutia by mohlo mať okrem neplatnosti predaja za následok aj pokutu do 10% ročného obratu a trestné stíhanie.

Poslankyňa Lucia Žitňanská k zámeru poslaneckého návrhu uviedla: „Musíme mať k dispozícii účinné preventívne prostriedky, ktoré sú štandardom vo veľkých a vyspelých krajinách, akými sú Kanada, Austrália, Francúzsko či USA.“

Miroslav Beblavý spresnil dôvod predloženia návrhu zákona nasledovne: „Bolo by naivné, ak by sme nebrali do úvahy, že pri zmene vlastníctva strategického majetku sa oň môžu uchádzať aj také spoločnosti, ktoré sa netaja tým, že chcú brániť záujmy materského štátu a pôsobiť ako nástroj zahraničnej politiky. Môže ísť o štáty, s ktorými sa Slovenská republika po stránke ekonomickej sily nemôže porovnávať.

Podľa Radoslava Procházku, ktorý zámer o predložení zákona oznámil v polovici júla na tlačovej konferencii v Jaslovských Bohuniciach, nie je návrh zákona účelový: „Zákon nie je namierený ani proti konkrétnemu štátu, ani proti konkrétnemu priemyslu alebo proti jadrovej energetike. Jeho podstatou má byť ochrana základných prvkov ekonomickej zvrchovanosti a národnej bezpečnosti Slovenskej republiky.“

Zdielať: